Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6982
Title: Restitution proposals for ruined traditional houses in Ildırı
Other Titles: Ildırı' daki yıkıntı geleneksel konutlar için restitüsyon önerileri
Authors: Kul, Fatma Nurşen
Çil, Ela
Aylı, Cemre
Keywords: Erythrai
Ildırı houses
Reliable restitution solutions
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Aylı, C. (2018). Restitution proposals for ruined traditional houses in Ildırı. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: This study aims to propose reliable restitution solutions for ruined residential buildings in Ildırı which overlaps the archaeological remains of Erythrai in İzmir, Turkey. The results of the study intended to be considered as one of the alternatives of solving housing shortage of the settlement. With this aim; the current legislative status of the settlement is clarified firstly. This analysis showed that the legal measures prioritizing only the archaeological remains is behind contemporary conservation approach respecting all contributing strata and it should be revised before taking any conservative measures related to the cultural landscape of Erythrai including the modern settlement of Ildırı. Secondly, the architectural characteristics of Ildırı houses are deciphered in order to provide concrete data for restitutions. Finally, the ruined residential buildings in Ildırı are examined according to their architectural characteristics along with the literature researches in order to understand how many of them have the possibility of reliable restitution proposal. The result of the study shows that only 6 of 25 ruins in Ildırı have concrete documents and sources to be able to propose reliable restitution solutions. Thus, the restoration of the ruins cannot be the only means of solving the housing shortage of the settlement. Other supportive measures should also be considered and all these measures should be made in accordance with a new legislative status which takes into consideration of cultural and natural significance of the settlement and its environs and within a management plan.
Bu çalışma, İzmir’de yer alan ve Erythrai arkeolojik kalıntılarıyla örtüşen Ildırı'daki yıkıntı konutlar için güvenilir restitüsyon çözümleri önermeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, yerleşimdeki konut yetersizliği problemini çözmenin alternatiflerinden biri olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, öncelikle yerleşimin güncel yasal durumu incelenmiştir. Bu inceleme, sadece arkeolojik kalıntılara öncelik veren yasal önlemlerin, tüm korunan katmanlara dayanan çağdaş koruma yaklaşımının gerisinde kaldığını ve Ildırı'nın modern yerleşimini de kapsayan Erythrai'nin kültürel peyzajıyla ilgili herhangi bir koruma yaklaşımı belirlemeden önce gözden geçirilmesi gerektiğini göstermiştir. İkinci olarak, restitüsyonlar için somut veri sağlamak amacıyla Ildırı evinin mimari özellikleri tanımlanmıştır. Son olarak, Ildırı’da yer alan yıkıntı konut yapıları, kaç tanesinin güvenilir restitüsyon önerilerinin hazırlanabileceğini anlamak için, kaynak araştırmaları ile birlikte mimari özelliklerine göre incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, Ildırı’daki 25 yıkıntıdan sadece 6 tanesinin güvenilir restitüsyon çözümleri önerebilmek için somut doküman ve kaynaklara sahip olduğunu göstermiştir. Nitekim, yıkıntıların restorasyonları yerleşimdeki konut yetersizliğini çözmenin tek yolu olamamaktadır. Diğer destekleyici çözüm önerileri de göz önünde bulundurulmalı ve tüm bu çözüm önerileri, yerleşimin ve çevresinin kültürel ve doğal önemini dikkate alan bir yönetim planı çerçevesinde oluşturulacak yeni bir yasal statüye uygun olarak yapılmalıdır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 160-163)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6982
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001754.pdfMasterThesis125.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

54
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.