Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7077
Title: Development of a phase-OTDR interrogator based on coherent detection scheme
Other Titles: Evreuyumlu algılama tabanlı faz-OTDR sorgulayıcı ünite geliştirilmesi
Authors: Yüksel, Kıvılcım
Jason, Johan
Wuilpart, Marc
Keywords: Coherent detection
OTDR
Fiber optic sensors
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Source: Yüksel, K., Jason, J., and Wuilpart, M. (2018). Development of a phase-OTDR interrogator based on coherent detection scheme. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23(3), 355-369. doi:10.17482/uumfd.455326
Abstract: We present in this work, the experimental demonstration of a phase-sensitive Optical Time- Domain Reflectometer (phase-OTDR) having coherent detection scheme. An analysis algorithm has also been developed to calculate amplitude and phase evolution of the experimental phase-OTDR traces. The efficiency of the analysis algorithm to determine the position of the applied vibration has been verified for a single and two simultaneous vibrations. The slow-time analysis results show a good agreement with the mathematical calculations discussed in the paper. This work could have a technological implication in many fields such as distributed vibration sensor for railway monitoring applications.
Bu çalışmada, evre uyumlu algılayıcıya sahip bir faza duyarlı frekans bölgesinde optik yansıtıcı (faz-OTDR) ünitesi deneysel olarak gerçeklenmiştir. Faz-OTDR izlerine ait genlik ve faz cevaplarının hesaplanmasını sağlayan analiz algoritmaları geliştirilmiştir. Sözkonusu algoritmaların fiber üzerine tek veya aynı anda iki noktada titreşim uygulandığında, titreşim konum ve frekansını tespit kabiliyeti deneysel olarak gösterilmiştir. Yavaş-zaman analizleri ile elde edilen sonuçlar, makalede tartışılan matematiksel ispat ile uyumlu sonuç vermiştir. Makalede ele alınan sensör sorgulama ünitesi, dağıtık titreşim algılayıcılar kullanılarak trenyolu izleme sistemleri tasarımı gibi pek çok teknolojik alanda etki yaratma potansiyeli taşımaktadır.
URI: https://dx.doi.org/10.17482/uumfd.455326
http://hdl.handle.net/11147/7077
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/321880
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7077.pdfMakale (Article)1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

10
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons