Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7097
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Mineen_US
dc.contributor.authorKoşun, Suna-
dc.date.accessioned2019-02-13T08:08:06Z
dc.date.available2019-02-13T08:08:06Z
dc.date.issued2018-12-11
dc.identifier.citationKoşun, S. (2018). Assessment of the interventions regarding some historical mosques in Manisa within the frame of conservation values. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/7097
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 251-261).en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English.
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2018en_US
dc.description.abstractIn spite of the fact that General Directorate of Pious Foundations has will to provide budget for the restoration of waqf origined monuments, there are still contradictions in the related restoration applications. There is an increase in the number of restorations and decrease in the ratio between technical staff and project number. The aim of this study is to understand effects of changes on cultural asset values of waqf origined monuments which have sustained their authentic functions, evaluate the change in the values period by period, assess the current interventions, present restoration history, and propose principles for future interventions that will sustain cultural asset value. Historical mosques in Manisa and dated to different ages are selected as case studies: Haki Baba Mosque (1371), Göktaşlı Mosque (1630-31), Kabasakal Mosque (≤1841), Pazaryeri Mosque (1874) and Çarşı Mosque (1875). Mixed methods combining qualitative and quantitative techniques were used. In conclusion, picturesqueness value, spiritual value, virginity value, rarity value and age value of the monuments and their period by period changes are stated. Scale of intervention, delicacy of the monument and appropriateness of interventions in relation with principles such as reversibility, transmission of data, physical sustainability, and qualified design and workmanship were defined as the parameters that have direct impact on the sustaining of values. In addition, history of restoration of the studied mosques and principles for future interventions regarding similar structures are put forward.en_US
dc.description.abstractVakıflar Genel Müdürlüğü vakıf kökenli yapıların restorasyonları için gerekli bütçeyi sağlamak konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. Ancak, bu yapıların restorasyonlarında çelişkili uygulamalar göze çarpmaktadır. Teknik eleman ve proje sayısı arasındaki oranın küçüldüğü, restorasyon sayısının arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, özgün işlevini sürdürmekte olan, vakıf kökenli anıtlardaki değişimlerin, kültür varlığı değerleri üzerindeki etkilerinin anlaşılması, değerlerdeki değişimlerin dönem dönem incelenmesi, mevcut müdahalelerin değerlendirilmesi, restorasyon tarihinin saptanması ve gelecek müdahaleler için kültür varlığı değerini sürdürecek ilkelerin önerilmesidir. Çalışılan yapılar Manisa’da yer alan ve farklı dönemlere tarihlenen Haki Baba Cami (1371), Göktaşlı Cami (1630-31), Kabasakal Cami (≤1841), Pazaryeri Cami (1874) ve Çarşı Cami’dir (1875). Nitel ve nicel yöntemleri birleştiren karma yöntemler kullanılmıştır. Sonuç olarak, anıtların pitoresk, manevi, bakirlik, enderlik ve yaş değerleri ile bu değerlerin dönem dönem değişimleri ortaya konmuştur. Geri dönüşebilirlik, bilginin aktarılması, sürdürülebilirlik ve nitelikli tasarım ile işçilik gibi ilkelerle ilişkili olarak müdahalenin ölçeği, anıtın hassasiyeti ve müdahalenin uygunluğu gibi parametrelerin değerler üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, incelenen camilerin restorasyon tarihleri ve benzer yapılarda yapılacak gelecek müdahaleler için ilkeler ortaya konmuştur.en_US
dc.format.extentxix, 262 leaves
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectArchitectural restorationen_US
dc.subjectHistoric preservationen_US
dc.subjectHistoric structuresen_US
dc.subjectHistorical mosquesen_US
dc.subjectMonumental buildingsen_US
dc.titleAssessment of the interventions regarding some historical mosques in Manisa within the frame of conservation valuesen_US
dc.title.alternativeManisa'daki bazı tarihi camilere ilişkin müdahalelerin koruma kavramları çerçevesinde değerlendirilmesien_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.institutionauthorKoşun, Suna-
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001832.pdfdoctoralThesis63.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 22, 2023

Download(s)

194
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons