Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇağdaş, Serhat-
dc.contributor.authorKaraçalı, Bilge-
dc.date.accessioned2019-02-19T11:29:35Z-
dc.date.available2019-02-19T11:29:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationÇağdaş, S., and Karaçalı, B. (2018 May 2-5). Novel techniques for model-free and fast computation of mutual information. Paper presented at the 26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018. doi:10.1109/SIU.2018.8404637en_US
dc.identifier.isbn9781538615010-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.1109/SIU.2018.8404637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/7115-
dc.description26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018; Altin Yunus Resort ve Thermal Hotel, Izmir; Turkey; 2 May 2018 through 5 May 2018en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, iki rastlantısal değişken arasındaki ortak bilgi miktarının veri üzerinden hesaplanmasına yönelik yeni yaklaşımlar önerilmiştir. Bu yaklaşımlar, doğrusal dönüşüm altında diferansiyel entropinin gösterdiği özellikleri kullarak ve koşullu entropiyi modelden-bağımsız bir şekilde küçültmeye çalışarak kestirim yapacak şekilde kurgulanmıştır. Birim vektör parametrizasyonu ve veri oturtmaya dayanan tahmin edici olarak adlandırdığımız yöntemlerin, yaygın olarak kullanılan Kraskov yöntemiyle yapılan karşılaştırmalarda, örnek sayısı arttıkça işlem hızı açısından avantaj sağladığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, two new approaches are proposed to calculate mutual information between two random variables from data. These approaches are constructed in a way to use the properties of the differential entropy under linear transformations and to try to minimize conditional entropy in a model-free manner. In comparisons with a widely used mutual information estimator, the Kraskov method, the methods that we termed as unit vector parametrization and data fitting based estimators, offered an advantage in terms of computation speed.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.en_US
dc.relation.ispartof26th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConditional entropyen_US
dc.subjectMutual informationen_US
dc.subjectSignal processingen_US
dc.subjectModel freeen_US
dc.subjectOrtak bilgi miktarıen_US
dc.subjectKoşullu entropien_US
dc.subjectModel bağımsızen_US
dc.subjectParametrik olmayanen_US
dc.titleOrtak bilgi miktarının modelden-bağımsız ve hızlı hesaplanması için yeni yöntemleren_US
dc.title.alternativeNovel techniques for model-free and fast computation of mutual informationen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authoridTR11527en_US
dc.institutionauthorÇağdaş, Serhat-
dc.institutionauthorKaraçalı, Bilge-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Electrical and Electronics Engineeringen_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85050800266en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2018.8404637-
dc.relation.doi10.1109/SIU.2018.8404637en_US
dc.coverage.doi10.1109/SIU.2018.8404637en_US
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.05. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7115.pdfConference Paper573.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

250
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.