Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7172
Title: Context aware role based access control model for internet of things applications
Other Titles: Nesnelerin interneti uygulamaları için bağlam duyarlı rol tabanlı erişim denetimi
Authors: Erten, Yusuf Murat
Tomur, Emrah
Genç, Didem
Keywords: IoT applications
Internet security
ABAC
CA-RBAC
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Genç, D. (2018). Context aware role based access control model for internet of things applications. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: As the day goes on, both the academic and industrial studies related with IoT is increasing with the advance of technology, and this progresses require development of new security approaches aiming this domain. Despite the presence of many studies interested in security of IoT applications, they are just the implementation of currently security methods to IoT scenarios. IoT applications contain the interaction of different kinds of vast amount of thing(computer, process, people, service etc.). Therefore it is going to be inadequate and inefficient to try defining the interaction between these things, and providing security through execution of predefined static security policies. By considering these problems, we can conclude that new generation IoT needs an security mechanism which must offer fine-grained and dynamic access control. In the scope of this thesis, we design a context-aware role based access control model that provides dynamism by using attribute based access control model’s attribute function, and fine-granularity with usage of context term, by considering the security needs of IoT domain.
Gün geçtikçe teknolojinin gelişmesi ile beraber, IoT alanındaki hem endüstriyel hem de akademik çalışmalar artmaktadır. Bu durum beraberinde IoT’ye özel, yeni güvenlik yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekliliğini getirmektedir. IoT’de güvenliği amaçlayan birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen, bunlar yalnızca hali hazırdaki güvenlik methodlarının IoT senaryolarına uygulanmasından oluşmaktadır. Fakat, IoT uygulamaları farklı çeşitlilikte (bilgisayar, süreç, kişi, servis vb.) birçok şeyin etkileşimini içermektedir. Bu sebeple, bu birçok şey arasındaki bütün etkileşimleri tanımlamaya çalışmak ve güvenliği önceden tanımlanmış güvenlik politikaları yardımı ile sağlamaya çalışmak verimsiz ve yetersiz olacaktır. Bu problemler göz önünde bulundurulduğunda, yeni nesil IoT için ihtiyaç duyulan güvenlik mekanizması dinamik ve granüler bir erişim denetimidir. Bu tez kapsamında, yeni nesil IoT uygulamalarının güvenlik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öznitelik tabanlı erişim denetim modelinin, öznitelik fonksiyonunu kullanarak dinamikliği, bağlam bilgisi kullanımı ile de granülerliği sağlayan, bağlam farkında rol tabanlı bir erişim denetim modeli geliştirilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 41-43)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7172
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001850.pdfMasterThesis545.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

116
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.