Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7179
Title: Analysis of four urban squares in Izmir according to the leading urban design literature
Other Titles: Temel kentsel tasarım kaynakları ışığında İzmir'deki dört meydanın analizi
Authors: Çil, Ela
Velibeyoğlu, Koray
Ceyhan Abacı, Fatma
Keywords: Urban squares
Izmir
City planning
Urban public space
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Ceyhan Abacı, F. (2018). Analysis of four urban squares in İzmir according to the leading urban design literature. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey.
Abstract: The squares are the significant elements of the urban public spaces that provide the users different experience in the city, activate their city life and they are human oriented places for cities and societies. The squares are strong accumulation places where each day a different experience comes true so they transfer society‟s culture, social habits, way of life, memories from past to the future. Since urban squares have those significant roles for cities, researching the spatial, functional and social qualities of the squares are very important to understand and identify them. The aim of this study is to reveal the characteristics of urban squares according to leading literature studies. The study focuses on what are the criteria we need to analyze in order to determining the qualities of the squares. Accordingly, the main common ideas on urban squares in the literature have been categorized to evaluate the squares. The leading qualities of the squares comprise of the ten normative criteria based on sixteen important authors of related studies which are the main textbooks of the thesis. The content of the criteria consists mainly of the characteristics that the square must have physically, socially and functionally. In this study, Ali Paşa Square, Hatuniye Square, Cumhuriyet Square, and Gündoğdu Square are chosen in İzmir as case study area. The study cases are observed and analyzed according to ten evaluation criteria. The analyses results extract the characteristics of each square. All findings, results and normative criteria are together discussed as results. The results of this study may guide to reconsideration of urban squares within modern usages and designing more useful squares for further studies.
Meydanlar, kentlilere farklı deneyimler sağlayan, onların kent hayatını canlandıran kentsel kamusal alanların önemli elemanlarından biridir, kentler ve toplumlar için insan odaklı mekânlardır. Meydanlar, her gün farklı bir deneyimin gerçekleştiği güçlü birikim yerleridir, böylece bir toplumun kültürünü, sosyal alışkanlıklarını, yaşam biçimini ve hatıralarını geçmişten geleceğe aktarırlar. Kent meydanları Şehirler için bu önemli rollere sahip olduklarından, meydanların mekânsal, işlevsel ve toplumsal özelliklerini araştırmak onları anlamak ve tanımlamak için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, önde gelen literatür çalışmalarına göre kent meydanlarının karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma meydanların özelliklerini belirlemek için analiz etmemiz gereken kriterlerin neler olduğuna odaklanır. Bu doğrultuda, literatürdeki temel ortak fikirler meydanları değerlendirmek için kategorize edilmiştir. Meydanların öncü nitelikleri, tez çalışmasının ana ders kitaplarının, on altı önemli yazarının çalışmalarına dayanan on normatif kriterden oluşmaktadır. Kriterlerin içeriği genel olarak meydanların fiziksel, sosyal ve işlevsel olarak sahip olması gereken bileşenlerden oluşur. Bu çalışmada, İzmir‟deki Ali Paşa Meydanı, Hatuniye Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı örnek çalışma alanları olarak seçilmiştir. Çalışma alanları belirlenen on değerlendirme kriterine göre gözlemlenmiş ve analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, her bir meydanın karakteristik özelliklerini açığa çıkarır. Tüm bulgular ve önde gelen çalışmalardaki normatif kriterler bir arada sonuç olarak tartışılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, modern kullanımlar içerisinde kent meydanlarının yeniden düşünülmesine ve ileriki çalışmalar için daha kullanışlı meydanların tasarlanmasına rehberlik eder.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectture, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 159-172)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7179
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001859.pdfMasterThesis12.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

312
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

406
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.