Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7202
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAktaş, Engin
dc.contributor.advisorİlal, Mustafa Emre
dc.contributor.authorPoliti, Ruti Ruth-
dc.date.accessioned2019-07-18T12:31:55Z
dc.date.available2019-07-18T12:31:55Z
dc.date.issued2018-12en_US
dc.identifier.citationPoliti, R.R. (2018). Project plannig and management using Building Information Modeling (BIM). Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7202
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 81-88)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractToday, in construction practice, implementation of effective construction management techniques and tools is becoming essential, especially as the scale of the projects increases. Large scale projects pose a challenge to industry; as the number of tasks, parameters and constraints to be considered rises, interaction of these tasks and parameters increases the complexity, as well. While the search for techniques and tools for better coping with complexity will never end, Building Information Modeling (BIM) has recently emerged as an approach that achieves considerable improvement in efficiently handling complexity. BIM is able to provide a digital visualization of a building or structure in 3D. The necessary geometric data is modeled but more importantly all semantic data associated with the project (function of the element, material properties, construction details, schedules, etc.) is stored with the model. The intent is to have a single model of the project for all stakeholders over all phases of the project. In this study, the main challenges within the current practice of project management are analyzed and what BIM-based project management has to offer to those challenges have been discussed. The thesis explores how BIM method can be applied to project management and how information can be collected to build a BIM model. The advantages of BIM-based scheduling (4D), cost estimation (5D), sustainability (6D), facility management (7D) and structural analysis in the scope of project management is discussed. A case study is given to validate the use of the computer aided programs for nD BIM during the construction phase.en_US
dc.description.abstractBugün, inşaat uygulamalarında projenin büyüklüğü arttıkça etkili inşaat yönetim teknikleri ve araçları önem kazanmaktadır. Büyük ölçekli projelerde görev, parametre ve kısıtların artması ve bütün bunların etkileşimi projenin karmaşıklığını arttırmaktadır. Bu zorluklarla başa çıkabilen tekniklerin ve araçların araştırmaları devam ederken, son zamanlarda karşımıza çıkan Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) yaklaşımı inşaat projelerinin karmaşıklığını verimli bir şekilde ele alabilmektedir. YBM, bir bina veya yapının 3 boyutlu olarak dijital canlandırmasını vermektedir. Geometrik verileri modellemesi yanında en önemli özelliği proje ile alakalı tüm anlamsal veri (elemanın işlevi, malzeme özellikleri, yapı detayları, iş programları vs.) YBM modeli içinde depolanır. Amaç, tek bir modelde projenin tüm aşamalarında yer alan tüm paydaşları birleştirmektir. Bu çalışmada, başlıca ele alınan konu proje yönetiminin mevcut uygulamalar kapsamında analiz edilmesi ve YBM tabanlı proje yönetiminin bu zorlukları nasıl ele aldığının bir sunumudur. Bu tez YBM'nin proje yönetimine nasıl uygulanabileceğini be YBM modeli için nasıl yöntem ve bilgi toplanabileceğini araştırmaktadır. YBM tabanlı zamanlama (4D), maliyet tahmini (5D), sürdürülebilirlik (6D), tesis yönetimi (7D) ve yapı analizinin proje yönetimi kapsamında avantajları tartışılmıştır. Bilgisayar destekli bir vaka çalışması ile inşaat aşamasında nD YBM modeli oluşturulmuştur.en_US
dc.format.extentxii, 88 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuilding Information Modeling (BIM)en_US
dc.subjectProject managementen_US
dc.subjectConstruction practiceen_US
dc.titleProject plannig and management using Building Information Modeling (BIM)en_US
dc.title.alternativeYapı Bilgi Modellemesi ile proje planlama ve yönetimien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorPoliti, Ruti Ruth-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001885.pdfMasterThesis5.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

316
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

2,468
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.