Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7261
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.contributor.authorAksoy, Niyazi-
dc.contributor.authorDemirkıran, Zülfü-
dc.date.accessioned2019-09-12T06:31:41Z
dc.date.available2019-09-12T06:31:41Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7261
dc.description71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankaraen_US
dc.description.abstractAkiferlerin hidrolik iletkenliği, transmissibilitesi ve depolama katsayısı gibi hidrolik parametrelerinin pompaj kuyuları ile belirlenmesi oldukça zor ve pahalı bir işlemdir. Hidrolik iletkenliğin belirlenmesinde, debi, statik seviye, dinamik seviye ve etki yarıçapına ihtiyaç duyulmaktadır. Gözlem kuyuları olmadığı takdirde etki yarıçapı global rakamlarla ifade edilmektedir. Buna karşılık, statik su seviyesi, dinamik su seviye ve kuyu debisi kolaylıkla kuyu başında ölçülebilmektedir. Bu veriler ile kuyunun özgül debisi rahatlıkla hesaplanabilmektedir. Ülkemizde, binlerce su kuyusu alüvyon akiferde açılmaktadır. Kuyuların hidrolik parametreleri ise pompaj testlerinin uygulanamaması nedeni ile bilinmemektedir. Bu çalışma kapsamında ise hidrolik iletkenliğin bölgede aynı akiferden elde edilen özgül debi değerleri ile tahmin edilebilmesine gidilmiştir. Bu çalışma Alaşehir Ovası’nın en önemli yeraltı suyu akiferi olan alüvyon akiferde uygulanmıştır. Büyük miktarda çekilen yeraltısuyu çalışma alanında içme ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. İnceleme alanında 120-150 m derinliğinde açılmış olan su kuyularından 5-30 L/s debi ile yeraltı suyu çekilebilmektedir. Açılan bu kuyularda çok az kullanılabilecek hidrolik parametre bulunmaktadır. Bu nedenle, kuyuların hidrolik parametrelerinin belirlenmesinde bilinen parametrelerden yola çıkarak bilinmeyeni tahmin eden yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak, çalışma alanında düzgün verisi olan ve alüvyonda açılmış kuyu özgül debi değerleri ile kuyunun hidrolik iletkenliğinin belirlenmesine çalışılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartof71. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzgül debien_US
dc.subjectHidrolik iletkenliken_US
dc.subjectAlüvyon akiferen_US
dc.subjectAlaşehiren_US
dc.titleAlüvyon akifer için özgül debi değeri ile hidrolik iletkenliğin tahmin edilmesi: Alaşehir (Manisa) ovası örnek çalışmasıen_US
dc.title.alternativeEstimation of hydraulic conductivity from specific capacity data for alluvial aquifer: A case study from Alaşehir Plain (Manisa)en_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156en_US
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage361en_US
dc.identifier.endpage362en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeConference Object-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7261.pdfConference Paper291.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


CORE Recommender

Page view(s)

236
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

86
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.