Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7264
Title: Akifere yağıştan süzülme miktarının sondaj verileri kullanılarak tahmin edilmesi: Alaşehir (Manisa) havzası
Other Titles: Estimation of leakage from precipitation in aquifer using borehole data: Aalaşehir Basin (Manisa)
Authors: Tonkul, Serhat
Baba, Alper
Şimşek, Celalettin
Tayfur, Gökmen
Durukan, Seda
Kumanlıoğlu, Ahmet
Demirkesen, Ali Can
Keywords: Akifer karakterizasyonu
Yağıştan süzülme
Nümerik modelleme
Alaşehir
Issue Date: 2018
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı su kullanımının artması ve buna ek olarak aşırı nüfus artışı, yeraltısuyu kullanımını arttırmakta ve su kaynaklarını tehdit etmektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için barajlar ve yapay göller inşa edilmekte, ancak bu yapıların geniş yüzey alanlarında çok fazla buharlaşma görülmektedir. Dolayısı ile yeraltı suyunun, buharlaşma kayıplarının yaşanmadığı direkt yağış ile beslenen yapay beslenmesi önem kazanmaktadır. Yapay beslenme, havzalardaki suyu fazla buharlaşmadan korur ve su kaynaklarının potansiyelini artırıp, sürdürülebilirliğini sağlar. Bu çalışma kapsamında nümerik metotlar kullanılarak, Alaşehir (Manisa) havzasında alüvyon akiferin beslenmesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin batısında yer alan ve ülkenin %2’sini oluşturan Gediz Havzası, önemli bir yeraltı suyu potansiyelinin olduğu ve kullanıldığı alan konumundadır.
Description: 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankara
URI: https://hdl.handle.net/11147/7264
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7264.pdfConference Paper288.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

32,644
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

96
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.