Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7267
Title: Türkiye’nin yeraltısuyu potansiyeli, yönetimi, kullanımı ve etkileyen faktörler
Other Titles: Potential of groundwater in Turkey and its management, utilization, and influencing factors
Authors: Murathan, Alim
Baba, Alper
Keywords: Yeraltısuyu
Su potansiyeli
Yeraltısuyu yönetimi
Ağır metaller
Issue Date: 2015
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Türkiye’nin tarımsal, sanayi ve içme suyu ihtiyacı önemli oranda yeraltısularından karşılanmaktadır. Ülkenin kırsal ve kentsel alanlarındaki içme suyunun yarıdan fazlası, ülke tarımsal sulamalarının yaklaşık üçte biri ve ülke sanayinde kullanılan suyun önemli bir kısmı yeraltı sularından sağlanmaktadır. Yeraltısularının bu şekilde birincil kaynak olarak kullanımı, su kaynakları yönetiminde yeraltısularının önemli ve stratejik bir rol oynadığının göstergesidir. Yeraltısuları ülke genelinde bu kadar yaygın kullanılmasına karşılık su kaynakları yönetiminde ikincil bir konumdadır. Ülke su kaynakları yönetiminde etkin kuruluşlar olan DSİ ve Su Yönetim Genel Müdürlükleri (SYGM) ile kentsel su yönetimi ve kullanımda önemli rol oynayan yerel yönetimlerin yeraltı sularına yönelik araştırma, yönetim ve uygulama birimleri ya son derece yetersiz düzeyde ya da hiç bulunmamaktadır. Türkiye’de yeraltısuyunun toplam potansiyeline yönelik de kapsamlı bilimsel araştırmalar bulunmamaktadır.
Description: 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06-10 Nisan 2015, Ankara
URI: https://hdl.handle.net/11147/7267
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7267.pdfConference Paper291.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

258
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

158
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.