Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7270
Title: Çan (Çanakkale) ilçesinin GB’sindaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri
Other Titles: Hydrogeochemıcal propertıes of the water sources in SW of Çan (Çanakkale) county
Authors: Şanlıyüksel Yücel, Deniz
Baba, Alper
Keywords: Çan Havzası
Su kaynağı
Oksijen-18
Döteryum ve trityum izotopları
Issue Date: 2015
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Çalışma alanı ülkemizin KB’sında yer alan Çanakkale iline bağlı Çan ilçesinin GB’sında Muratlar, Halilağa, Keçiağılı ve Hacıkasım köyleri arasında yer almaktadır. Yoğun madencilik faaliyetlerinin yaşandığı bu alan, aynı zamanda hem soğuk su hem de sıcak su kaynakları açısından da son derece önem taşımaktadır. Çalışma alanında geniş bir alanda yüzlek veren Çan volkanitleri (andezit, andezitik tüf, tüf ve bazalt) silisik alterasyon, arjilik/ileri arjilik alterasyon ve propilitik olmak üzere üç farklı tipte hidrotermal alterasyona uğramıştır. Söz konusu bu volkanik birimler bölgede düşük kalorili ve yüksek sülfür içerikli Çan formasyonuna ait zengin linyit yatakları ile kontak halindedir.
The study area is located in the NW of the country between the villages of Muratlar, Halilağa, Keçiağılı and Hacıkasım in the SW part of the Çan county, in the city of Çanakkale. This area, which hosts intense mining activity, is very important due to the presence of both hot and cold water springs. Outcropping over a wide region in the study area, the Çan volcanics (andesite, andesitic tuff, tuff and basalt) have undergone three different types of hydrothermal alteration; silicic, argillic/advanced argillic and propylitic alteration. These volcanic units have contacts with the Can formation containing rich lignite deposits with low calorie and high sulfur content.
Description: 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06-10 Nisan 2015, Ankara
URI: https://hdl.handle.net/11147/7270
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7270.pdfConference Paper288.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Dec 5, 2022

Download(s)

44
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.