Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDeniz, Ozan-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.contributor.authorTarcan, Gültekin-
dc.date.accessioned2019-09-16T12:03:58Z
dc.date.available2019-09-16T12:03:58Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7273
dc.description67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankaraen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Çan Havzası’ndaki (havza alanı 746 km2) soğuk yeraltı sularının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesini içerir. Bunun için yaklaşık 400 su noktasında (soğuk su kaynakları, sığ ve derin kuyular) hidrojeolojik gözlemler yapılmıştır. Su noktalarının bir bölümünden alınan su örneklerinin kimyasal bileşenleri incelenmiştir. Çalışmalar soğuk su kaynaklarının Çan Havzası’ndaki yüksek kesimlerde yaygın olduğunu göstermiştir. Havzadaki soğuk yeraltı sularının yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 16°C’dir. Sıcaklık ve elektriksel iletkenlik değerleri yükseklikle ters orantılıdır. Bu çalışmada hazırlanan yeraltı su tablası haritası, havzada genelde yeraltı suyunun Kocaçay’ı beslediğini gösterir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartof67. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇan Havzasıen_US
dc.subjectHidrojeolojien_US
dc.subjectHidrojeokimyaen_US
dc.subjectYeraltısuyuen_US
dc.titleÇan (Çanakkale) havzasındaki soğuk yeraltısularının hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerien_US
dc.title.alternativeHydrogeological and hydrogeochemical properties of cold groundwater in Çan (Çanakkale) Basinen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156en_US
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage338en_US
dc.identifier.endpage339en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7273.pdfConference Paper203.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on May 22, 2023

Download(s)

110
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.