Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7312
Title: A research on the production of silk sericin powders by using spray drying method
Other Titles: Püskürtmeli kurutma yöntemi kullanılarak ipek serisin tozunun üretimi üzerine bir araştırma
Authors: Genç, Gözde
Bayraktar, Oğuz
Başal, Güldemet
Keywords: Factorial design
Functional textiles
Sericin
Silk protein
Spray drying
Publisher: Ege Üniversitesi
Source: Genç, G., Bayraktar, O., and Başal, G. (2009). A research on the production of silk sericin powders by using spray drying method. Tekstil ve Konfeksiyon, 19(4), 273-279.
Abstract: Sericin protein is usually discarded as a waste in silk industry. Production of silk sericin powders, which can be incorporated into fibers used in textile industry, by spray drying method will enable value-added utilization of waste sericin. in this study aqueous sericin solutions were used as raw material for the production of dry powders using a lab-scale spray dryer. A linear regression analyses were employed, in addition to experimental design at two levels with three factors for the analysis of three responses: moisture content, particle type and agglomeration degree. The process factors were the drying air temperature (120°C and 160°C), the feed rate (1.25x10-4 and 2.5x10-4 dms -), and the concentration of sericin solutions of 10% and 30% (w/w) fed to the spray dryer. The three responses were analyzed statistically to determine the effective parameters and it was concluded that moisture content depended on three factors-drying air temperature being the dominant parameter. Particle size and shape depended mainly on feed rate and agglomeration depended on the moisture content of the product.
Serisin proteini genellikle ipek endüstrisinde atık olarak uzaklaştırılmaktadır. Tekstilde kullanılan çeşitli liflerle de etkileşimli olarak kullanılabilen ipek serisin tozlarının püskürtmeli kurutma yöntemiyle eldesi atık serisinin katma değerli bir ürüne dönüştürülmesini mümkün kılacaktır. Bu çalışmada sulu serisin çözeltileri laboratuvar ölçekli püskürtmeli kurutucu kullanılarak kuru toz haline getirilmiştir. Bu işlem sırasında proses parametrelerinin elde edilen toz serisinin nem içeriği, parça tipi ve aglomerasyon derecesine olan etkileri iki seviyeli üç değişkenli bir deney tasarımı ile incelenmiş ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Proses parametrelerinden kurutma havasının sıcaklığı 120°C ve 160°C , besleme hızı 1.25 x10-4 ve 2.5 x 10-4 dm3s-1 ve püskürtmeli kurutucuya beslenen çözeltideki serisin konsantrasyonu ağırlıkça % 10 ve % 30 olarak seçilmiştir. Etken parametreleri bulmak için deney çıktıları istatiksel olarak analiz edilmiştir. Nem içeriğinin, başta kurutma havası olmak üzere üç proses parametresinden de etkilendiği ortaya çıkarılmıştır. Parça büyüklüğü ve şeklinin başlıca besleme hızına, aglomerasyon derecesinin ise nem içeriğine bağlı olduğu bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11147/7312
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/94520
ISSN: 1300-3356
1300-3356
Appears in Collections:Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7312.pdfMakale (Article)626.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

6
checked on Jul 19, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

4
checked on Jul 20, 2024

Page view(s)

256
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

126
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.