Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7351
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTunç Fox, Ayça
dc.contributor.authorKaya, Rabia Gülbike-
dc.date.accessioned2019-11-12T12:38:33Z
dc.date.available2019-11-12T12:38:33Z
dc.date.issued2019-07en_US
dc.identifier.citationKaya, R. G. (2019). Call center as an epitome of communicative capitalism: Participatory Design as an empowering tool. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7351
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 78-83)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractWith the purpose of involving users in the design process, Participatory Design offers participants a democratic process in which participants can express themselves by using their experiences, and notice their problems and capabilities thanks to the methods applied in the process. This study investigates the potential of a Participatory Design process whereby employees of a call center in Manisa participate. Inbound call agents, who work in call centers which are shaped by Communicative Capitalism, do not have an impact on anything except for the customers they communicate with. Moreover, the fact that they do not have a say in their working environment, they are under constant surveillance and decision concerning them are made by others, shows that inbound call agents are in need of empowerment. This study explores the potential of Participatory Design as a tool for empowering participants rather than providing a design proposal. To this end, a Participatory Design process was conducted with the inbound call agents who need to be empowered. According to the findings obtained at the end of the study; the participants identified the problems they had at work and realized that they could find solutions to these problems by exchanging ideas with each other. At the end of the process, Participatory Design enabled participants to become aware of their capabilities and empowerments in the field they are experienced in.en_US
dc.description.abstractEsas amacı kullanıcıları tasarım sürecine dahil etmek olan Katılımcı Tasarım, uygulanan yöntemler sayesinde katılımcılara, kendi deneyimlerini kullanarak kendilerini ifade edebilecekleri, kendi problemlerinin ve yeteneklerinin farkına varabilecekleri demokratik bir süreç sunar. Bu çalışma Manisa‘daki bir çağrı merkezinin çalışanlarının katıldığı bir Katılımcı Tasarım sürecini vaka çalışması olarak incelemektedir. İletişimsel kapitalizmle birlikte şekillenen çağrı merkezlerinde çalışan ve iletişime geçtikleri müşteriler haricinde fazla etki alanı olmayan müşteri temsilcilerinin, çalışma ortamlarında söz haklarının olmaması, gözetim altında tutulmaları, kendileri ile ilgili kararların başkaları tarafından verilmesi, güçlendirilmeye ihtiyaç duyan bir kitle olduğunu göstermektedir. Bu tez, Katılımcı Tasarımın tasarım önerisi sunmaktan ziyade, katılımcıları güçlendirmek için bir araç olarak kullanabilirliğini araştırmaktadır. Bu bağlamda, güçlendirilmeye ihtiyaç duyan müşteri temsilcileri ile Katılımcı Tasarım çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda edinilen bulgulara göre; katılımcılar, iş yerinde yaşadıkları problemleri tespit ettiler ve bu problemlere birbirleriyle fikir alışverişi yaparak çözüm getirebileceklerini fark ettiler. Sürecin sonunda, katılımcı tasarım, katılımcılara deneyimli oldukları alan ile ilgili yeteneklerinin ve güçlerinin farkına varmasını sağladı.en_US
dc.format.extentxii, 127 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParticipationen_US
dc.subjectParticipatory designen_US
dc.subjectEmpoweringen_US
dc.subjectDemocratization at worken_US
dc.subjectCommunicative capitalismen_US
dc.subjectCall centeren_US
dc.titleCall center as an epitome of communicative capitalism: Participatory Design as an empowering toolen_US
dc.title.alternativeİletişimsel kapitalizmin somut örneği olarak çağrı merkezi: Güçlendirici bir araç olarak Katılımcı Tasarımen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorKaya, Rabia Gülbike-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Industrial Designen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002027.pdfMasterThesis7.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

180
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.