Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7356
Title: Rural heritage in excluded geographies: From Ahkis to Çevrecik a village of Bitlis
Other Titles: Dışarıda bırakılmış coğrafyalarda kırsal miras: Ahkis'ten Çevrecik'e, bir Bitlis köyü
Authors: Kul Özdemir, Fatma Nurşen
Kurban, Özge
Keywords: Vernacular architecture
Ahkis village
Cultural heritage
Bitlis
Rural heritage
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Kurban, Ö. (2019). Rural heritage in excluded geographies: From Ahkis to çevrecik a village of Bitlis. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Built environment and residential units as part of it have a significant role in terms of understanding cultural structure with its transformation in historical process through spatial aspects. While transformation of urban settlements presents information related to urban culture, settlements in rural sites provide narratives from different point of view in the same historical process. Differently from urban settlements that constructed independently of natural environment, rural sites that shaped by their nature present significant information with an approach considering their geographical formations and cultural landscape. It can be stated that, studies related to rural heritage which rise in importance across the world also started to increase in number in academy of Turkey. This study focuses on the geographies that studies of rural heritage and vernacular architecture as a component of it do not include. Selecting Ahkis village in Hizan district of Bitlis, Eastern Anatolia, the study evaluates the built environment and the settlement with its transformation in time and daily life practices. Because of the limited sources related to the territory, mostly with the information that provided through oral historical sources and interviews made during field survey, it is aimed to approach the site as a whole with its historical background. In addition to this, it is aimed to read the situation of being excluded which is not specific to Ahkis through historiography of vernacular architecture, designation process and representation of cultural heritage and affects of challenges incident to the territory in terms of literature studies.
Yapılı çevre ve bunun bir parçası olan konut yapıları kültürel yapıyı ve bu yapının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimlerin mekânsal boyuttaki izleğini anlamada önemli role sahiptirler. Bu tarihsel süreç içerisinde kentlerde yer alan konutların fiziksel dönüşüm ve değişim süreçleri kente içkin veriler sunarken, kırsal alanlarda yer alan konutlar aynı tarihsel akış içerisinde başka bir yönden anlatılar çıkarırlar karşımıza. Bulunduğu çevrenin doğal yapısından bağımsız ve ona rağmen inşa edilen kentlerden farklı olarak kırsal alanlar doğal koşullara göre şekillenmiş ve bulunduğu coğrafyayla, yer şekilleri, su kaynakları kısacası kültürel peyzajı ile birlikte ele alındığında anlamlı veriler sunabilen yerleşimlerdir. Son yıllarda dünya ölçeğinde önemi artan kırsal mirasa dair çalışmaların Türkiye akademisinde de sayıca artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışma, kırsal miras ve bunun bir bileşeni olarak vernaküler mimari çalışmalarının kapsamadığı coğrafyalara odaklanmıştır. Çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Ahkis köyü ve çevresi bir kırsal miras alanı olarak ele alınmıştır. Alandaki yapılı çevre, geçmişten günümüze değişimler geçirmiş yerleşim dokusu ve gündelik hayat pratikleriyle değerlendirilmiş, sınırlı sayıda kaynak sebebiyle daha çok sözlü tarih bilgisiyle elde edilen verilerle tarihsel arka planı oluşturularak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma aynı zamanda sadece Ahkis’e özgü olmayan bu dışarıda bırakılma durumunu, Türkiye’de vernaküler mimarinin tarihyazımı, kültürel miras alanlarının belirlenme ve temsil biçimleri ile bölgeye özgü zorlukların akademik çalışmalara etkisi üzerinden okumayı amaçlamıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 143-149)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7356
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002022.pdfMasterThesis28.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

326
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.