Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7372
Title: Hedonic price modelling in Turkish real estate markets: The case of Bayraklı, Izmir
Other Titles: Türkiye gayrimenkul piyasalarında hedonik fiyat modellemesi: Bayraklı, İzmir örneği
Authors: Duran, Hasan Engin
Akçay, Nilay
Keywords: Housing markets
House prices
Hedonic price modelling
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Akçay, N. (2019). Hedonic price modelling in Turkish real estate markets: The case of Bayraklı, İzmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Housing markets are often recognized as heterogenous structures that varies across spatial units and time. The determinants of house prices have been increasingly analzed recently in the literature, but, mostly in a linear setting, in almost all studies. Purpose of the current study is to investigate the micro-determinants of house prices in Adalet and Mansuroğlu Neighborhoods located in Bayraklı District of İzmir Province by using both linear Hedonic and nonlinear methods. In total, 278 apartments are analyzed. The data is collected in a period November 2018 - March 2019. The semi-logarithmic linear and non-parametric nonlinear forms were used as a functional form in order to analyze the significance of physical and environmental characteristics of the apartments. As a result, nonlinearity is found as weakly evident which fails to alter the results obtained from linear method. In terms of determinants, structural carachteristics (i.e. size, rooms and age of the building) are found as more significant determinants than locational caractheristics (i.e. distance from CBD).
Konut piyasalarındaki fiyat gelişmeleri çoğu zaman mekanlar arası ve zaman içinde dengesiz bir yapıdadır. İlgili yazında konut fiyatlarının dinamikleri artan bir ilgi ile analiz edilmekte, ancak çoğu çalışma sadece doğrusal yöntemler izlemektedir. Bu çalışmanın amacı İzmir’in Bayraklı İlçesinde bulnan Adalet ve Mansuroğlu mahallelerindeki konut fiyat dinamiklerini doğrusal Hedonik ve doğrusal olmayan yöntemler ile araştırmaktır. Veriseti toplam 278 konuttan oluşmakta olup, ilgili veriler 2018 (Kasım) - 2019 (Mart) döneminde elde edilmiştir. Yarı-logaritmik doğrusal denklemler ve parametrik olmayan-doğrusal olmayan fonksiyonlar kullanılarak konut fiyatları yapısal ve çevresel etkenler bağlamında incelenmiştir. Ortaya çıkan önemli sonuç doğrusallığın hala geçerli olduğu, konut fiyat gelişiminde yapısal özelliklerin (konut yaşı, büyüklüğü ve oda sayısı), lokasyon özelliklerinden (MIA’ya olan uzaklık) daha önemli olduğudur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 59-66)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7372
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002003.pdfMasterThesis4.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

70
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.