Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7389
Title: The factors that influence usage of mobile augmented reality application
Other Titles: Mobil artırılmış gerçeklik uygulamasında kullanımı etkileyen faktörler
Authors: Yavuz, Merve
Advisors: Başoğlu, Ahmet Nuri
Keywords: Augmented reality
Mobile augmented reality applications
Design factors
User experience
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Yavuz, M. (2019). The factors that influence usage of mobile augmented reality application. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: With the increasing use of smart devices, augmented reality (AR) technology has become widespread in mobile devices. As with user interaction technologies, there are factors affecting the use of applications in mobile augmented reality (MAR) applications. In this research study, the factors which affect the use of mobile augmented reality were investigated. Although AR and MAR were generally investigated during the research period, Augment, the application, was used in the survey and interview part of the research study. The interview, which consists of three different parts, and a quantitative experimental study were conducted. 139 variables were obtained from articles and interviews. As a result of the studies, 22 of these variables were selected. In the study, 47 questions were asked to examine the 22 concepts. In the quantitative experimental study, 146 participants answered questions. The survey data was collected by a web based form. As a result of this study, the most important factor that influences usage of MAR application is security and privacy. The following factors are ease of learning, visual quality of the application 3D model, and ease of use. To sum up, it is recommended that designers, and application developers consider these five variables when designing or developing a MAR application.
Akıllı cihazların kullanımının artmasıyla birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisi mobil cihazlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Kullanıcı etkileşimli teknolojilerde olduğu gibi mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarında da uygulamanın kullanımını etkileyen faktörler mevcuttur. Bu çalışma kapsamında mobil artırılmış gerçeklik uygulamasında kullanımı etkileyen faktörler araştırılmıştır. Araştırma sürecince genel olarak AG ve MAG incelmiş olsa da araştırmanın anket ve görüşme kısmında Augment uygulaması kullanılmıştır. Üç ayrı kısımdan oluşan görüşme ve nicel bir deneysel çalışma yapılmıştır. 139 tane değişken okunulan makalelerden ve görüşmelerden elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu değişkenler içerisinden 22 tanesi seçilmiştir. Anket çalışmasında ise elde edilen 22 kavramın incelenmesini sağlayacak 47 soru sorulmuştur. Nicel deneysel çalışma kapsamında 146 katılımcı soruları cevaplandırmıştır. Anket verileri internet tabanlı form aracılığıyla toplandı. Bu çalışmanın sonucu olarak da, MAG uygulamasında kullanımı etkileyen en önemli faktör güvenlik ve gizlilik olmuştur. Takip eden faktörler ise öğrenme kolaylığı, uygulamadaki modelin görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı olmuştur. Sonuç itibariyle, bu beş değişkeni MAG uygulaması tasarlarken veya geliştirilirken tasarımcıların/yazılımcıların göz önünde bulundurması tavsiye edilmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 57-61)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7389
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001987.pdfMasterThesis4.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 6, 2024

Download(s)

164
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.