Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7398
Title: Assessment of Izmir Halkapınar Water Pump Station for its conservation as industrial heritage
Other Titles: İzmir'de endüstri mirası olarak Halkapınar Su Pompa İstasyonu binasının korumaya yönelik değerlendirilmesi
Authors: İpekoğlu, Başak
Şener, İdil Ece
Keywords: İzmir Halkapınar Water Pump Station
Industrial heritage
Ottoman Water Company of İzmir
Historic preservation
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Şener, İ. E. (2019). Assessment of İzmir Halkapınar Water Pump Station for its conservation as industrial heritage. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: New technologies have been used in water distribution as a result of the modernization brought about by the Industrial Revolution started in Europe in the 18th century. Ottoman Empire also benefited from the technologies when granted privileges to foreign companies to establish water supplies in the port cities. Among these companies, “La Compagnie Ottomane des Eaux de Smyrne” (Ottoman Water Company of İzmir) built Halkapınar Water Pump Station building in İzmir in 1898. The building, which still maintains its original function, is located within the facility of İzmir Water and Sewerage Administration (İZSU) in Halkapınar. It consists of the main pump building and two outbuildings The aim of this study is to analyse the values and problems of the structure and to develop a conservation proposal. The method applied in the study is field survey, archives and literature research. It is a rare example of surviving industrial heritage and has a significance in reflecting the technological developments in water distribution in the 19th century. The problems of the building are poor quality additions and removals implemented throughout the years. As a result of the study, it is proposed to maintain the original function of the building, to remove poor quality additions in the main pump station and on the original outbuilding, to rearrange the original features, and open to public visitation. The proposed interventions considering the values of the building will contribute to the conservation and exhibition of the building as an industrial heritage.
Avrupa’da on sekizinci yüzyılda başlayan endüstri devriminin getirdiği modernleşmenin etkisiyle su dağıtımında yeni teknolojiler kullanılmıştır. Osmanlı Devleti de yabancı şirketlere tanıdığı imtiyazlarla liman kentlerinde şehre su isale etmek amacıyla endüstriyel gelişmelerin getirdiği teknolojilerden yararlanmıştır. Bu şirketlerden “Compagnie Ottomane des Eaux de Smyrne” (İzmir Suları Osmanlı Şirketi) İzmir’ de 1898 yılında Halkapınar Su Pompa İstasyonu binasını inşa ettirmiştir. Günümüzde halen özgün işlevini sürdüren yapı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) Halkapınar’da bulunan tesisi içinde yer alır. Yapı, ana pompa binası ve iki müştemilattan oluşur. Bu çalışmanın amacı; yapının değerlerini ve sorunlarını analiz etmek ve bir koruma önerisi geliştirmektir. Çalışmada uygulanan yöntem, arazi çalışması, arşiv ve literatür araştırmasıdır. Yapı Osmanlı dönenimnde inşa edilmiş günümüze kadar gelen endüstriyel mirasın nadir bir örneğidir ve 19 yüzyılda su dağıtımındaki teknolojik gelişmeyi yansıtmak açısından önemlidir. Yapıda belirlenen sorunlar, zaman içinde yapılan niteliksiz ekler ve kaldırılan özgün elemanlardır. Çalışma sonucunda yapının özgün işlevini sürdürmesi, ana pompa istasyonu ve özgün müştemilattaki niteliksiz eklerin kaldırılması ve özgün niteliklerinde yeniden düzenlenmesi ve yapının ziyarete açılması önerilmiştir. Yapının sahip olduğu değerler göz önüne alınarak önerilen müdahaleler onun bir endüstri mirası olarak korunmasına ve sergilenmesine katkı sağlayacaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 110-114)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7398
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001977.pdfMasterThesis52.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

316
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

132
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.