Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7405
Title: A cash flow at risk (CFaR) model for managing payment delays in construction projects
Other Titles: İnşaat projelerinde ödeme gecikmelerini yönetmek için bir riske maruz nakit akış modeli (RmNA)
Authors: Kale, Serdar
Demirkapı, Hande Betül
Keywords: Cash flow management
Cash flow analysis
Payment delay
Cash Flow at Risk
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Demirkapı, H. B. (2019). A cash flow at risk (CFaR) model for managing payment delays in construction projects. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Cash flow management is a vital process for the efficient and effective management of operations and activities in construction firms. Researchers have been involved in developing the cash flow management models for the use of construction firms. The research presented in this thesis address this vital process - cash flow management in construction firms. It proposes a two-step a stochastic cash flow simulation model to manage interim and final payment delays in construction projects. The first step of the proposed model is pattern identification process - identifying the payment patterns of the owner. The second step is financial risk evaluation process based on Cash flow at Risk (CaFR). Three construction projects are used to illustrate the implementation and utility of the proposed stochastic cash flow model. The results of the proposed stochastic simulation model suggest that payment delays in construction projects is common and payment delays not only increase the operating capital requirements of construction firms but also bring significant financial burden to the construction firms. The proposed model enables construction business executives/practitioner to evaluate the financial risks due to the payment delays.
Nakit akışı yönetimi inşaat firmalarındaki operasyonların ve faaliyetlerin etkin ve etkili yönetimi için hayati öneme sahip olan bir süreçtir. İnşaat firmalarının kullanımına sunulmak üzere araştırmacılar pek çok nakit akış yönetim modelleri geliştirmiştir. Bu çalışma da inşaat firmalarında hayati öneme sahip bu sürece, yani nakit akış yönetimini sürecini ele almaktadır. Çalışmada, inşaat projelerinde ara ödemeler ve nihai ödemelerde yaşanan gecikmeleri yönetmek üzere iki aşamalı stokastik bir nakit akışı simülasyon modeli önerilmektedir. Önerilen modelin ilk aşamasını ödeme düzenlerini tanımlama süreci, yani mal sahibinin ödeme düzenlerinin belirlenmesi, oluşturmaktadır. İkinci aşama, Riske Maruz Nakit Akış Modeli’ni (RmNA) temel alan finansal risk değerlendirme süreciyle ilgilidir. Önerilen stokastik simülasyon modelinden elde edilen sonuçlara göre, inşaat projelerinde ödemelerde yaşanan gecikmeler yaygındır ve bu gecikmeler hem inşaat firmalarının işletme sermayesi gereksinimleri arttırmakta hem de inşaat firmalarına finansal açıdan büyük yük olmaktadır. Çalışmada önerilen model, inşaat firmalarının yöneticilerinin/uygulayıcıların ödeme gecikmelerinden dolayı meydana gelen finansal riskleri değerlendirmelerini sağlamaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 62-68)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7405
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001970.pdfMasterThesis2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

110
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.