Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7406
Title: Detection and localization of motorway overhead directional signs by convolutional neural networks trained with synthetic images
Other Titles: Otoyol üst yönlendirici tabelalarının yapay görüntülerle eğitilen evrişimli sinir ağları ile tespiti ve konumlandırılması
Authors: Baştanlar, Yalın
Hekimgil, Hakan
Keywords: Computer vision
Image classification
Artificial neural networks
Machine learning
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Hekimgil, H. (2019). Detection and localization of motorway overhead directional signs by convolutional neural networks trained with synthetic images. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Image classification, object detection and recognition have gone a long way in the last decade. The competitions, starting with ImageNet, have shown that various improving implementations of Artificial Neural Networks are the best Machine Learning techniques at the time for such tasks. However, machine learning methods require much training data and the such data for image related tasks come at a cost in terms of time and effort, if it can be obtained at all. When training data is scarce or not representative of the whole target set, synthetic data and data augmentation methods are used to increase the training data using what is already available. This thesis work shows that when the target classification images have a structure, even a loose one, it is still possible to use machine learning methods, deep learning in this case, without any real data to begin with and still produce a good detection model. In this work, a Convolutional Neural Network model is trained to detect and localize informative motorway lane direction signs. Starting with no real samples of the target images, a large computer-generated training set is created to train the model. The resulting detector can detect the required sign types with high accuracy, localizing their position by bounding boxes and categorizing them.
Görüntü sınıflandırması, nesne tespit ve tanımasında son on yıl içinde epey bir mesafe kat edildi. ImageNet ile başlayan yarışmalar, Yapan Sinir Ağlarının muhtelif geliştirmelerle uygulanmasının, içinde bulunduğumuz zaman için bu tarz görevler için en uygun Yapay Öğrenme yöntemi olduğunu gösterdi. Ancak yapay öğrenme yöntemleri oldukça fazla veriye ihtiyaç duyar ve görüntü ile ilgili işlemlerde bu tarz veriler, temin edilebilseler bile zaman ve çaba olarak oldukça maliyetlidir. Eğitim verisi kısıtlı veya tüm hedef seti temsil edemediği durumlarda yapay veri oluşturulması ve veri çoğaltma yöntemleriyle elde olan eğitim verisinin arttırılması yoluna gidilir. Bu tez çalışması, hedef sınıflandırma görsellerinin gevşek de olsa bir yapıya sahip olduğu durumlarda, herhangi bir gerçek veri olmasa bile yine de yapay öğrenme yöntemlerinin (ki buradaki örnekte derin öğrenim yöntemleri kullanılmıştır) kullanılabileceğini ve iyi bir tespit modeli oluşturulabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada bir Evrişimli Sinir Ağı modeli, bilgilendirici otoyol şerit yönlendirme işaretlerinin tespit ve konumlandırılması için eğitilmiştir. Hedef görsel işaretlerin hiçbir gerçek örneği olmadan yola çıkılarak, modeli eğitmek için bilgisayar kodu ile geniş bir eğitim seti oluşturulmuştur. Bu set kullanılarak oluşturulan tespit sistemi, istenen işaretleri yüksek doğruluk düzeyi ile tespit ederek, görüntü içindeki konumlarını sınırlayıcı kutular ile işaretleyerek sınıflandırabilmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 79-84)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7406
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001969.pdfMasterThesis4.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

64
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.