Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7428
Title: Effect of natural wall materials on energy consumption in Continental and Mediterranean climates
Other Titles: Karasal ve Akdeniz iklimlerinde doğal duvar malzemelerinin enerji tüketimi üzerine etkisi
Authors: İlal, Mustafa Emre
Yöney, Ekin Gamze
Keywords: Energy consumption
Hempcrete
Natural building materials
Strawbale
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Yöney, E. G. (2019). Effect of natural wall materials on energy consumption in continental and mediterranean climates. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Concern on earth and other natural building materials has been increased by rise of energy shortage and environmental problems. Not only the speed, quality and standardization in the production process of natural building materials should be improved, but also energy consumption of buildings constructed with these materials should be on acceptable levels in order to expend their usage. This study investigates the relationship between natural wall materials and energy consumption on two adobe buildings from Continental and Mediterranean climates. Totally 20 different wall options, composed of adobe, vertical hollow brick, limestone, hempcrete and strawbale with 0.30- and 0.50-meter thickness without and with flax thermal insulation material are tested with different combinations of direction and climate. The digital models of case buildings in Continental and Mediterranean climates are created to examine the question of in what climate and which direction a wall material is appropriate for energy efficient design. Consequently, strawbale enables the minimum annual energy consumption both for Mediterranean and Continental climates, while adobe shows better energy performance in summer period of Continental climate. Besides, it is observed that the energy consumption for cooling in case building of Mediterranean climate is 10 times more than of Continental one for whatever material is tested. The quantitative research conducted with different natural wall materials makes it a logical choice in terms of opening the path of industrialization that is supported by the aim of this thesis.
artan enerji darlığı ve çevre problemlerine bağlı olarak kerpiç ve diğer doğal yapı malzemelerine olan ilgi de artmıştır. Doğal yapı malzemelerinin kullanımının yaygınlaşabilmesi için üretim sürecinde hız, kalite ve standardizasyonun iyileşmesi kadar bu malzemeler ile üretilen binalarda enerji tüketiminin kabul edilebilir ölçülerde olması gereklidir. Bu çalışmada, Karasal ve Akdeniz iklimlerinde bulunan iki kerpiç yapıda doğal duvar malzemeleri ile enerji tüketimi ilişkisi incelenmiştir. Kerpiç, düşey delikli tuğla, kalker taşı, kenevir tuğla ve saman balyasının 0.30 ve 0.50 metrelik kalınlıkta, yalıtımsız veya geri dönüşümlü keten yünü yalıtımdan oluşan toplam 20 farklı duvar seçeneği farklı yön ve iklim kombinasyonlarında test edilmiştir. Bir duvar malzemesinin, hangi iklim ve ne yönde konumlandırılırsa minimum enerji tüketimi sağlayacağı sorusunu irdelemek amacıyla Karasal ve Akdeniz iklimlerinde yer alan örnek yapıların dijital modelleri hazırlanmıştır. Sonuç olarak saman balyası her iki iklim için de minimum yıllık enerji tüketimi sağlarken, kerpicin karasal iklimde yaz boyunca daha iyi enerji performansı gösterdiği görülmüştür. Bunun yanında, Akdeniz ikliminde yer alan binada hangi malzeme test edilirse edilsin, soğutma amaçlı tüketimin Karasal iklimdeki binadan yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Farklı doğal duvar malzemeleri ile gerçekleştirilen bu nicel araştırma, tezin amacı olarak da desteklenen malzemelerin sanayileşme yollarının açılması bakımından da mantıklı bir seçim haline geldiğini göstermektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 125-133)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7428
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001943.pdfMasterThesis4.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

164
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.