Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7429
Title: Analysis of walkability measurement tools (WMTs)
Other Titles: Yürünebilirlik ölçüm araçlarının (YÖA) analizi
Authors: Akış, Tonguç
Paykoç, Eda
Keywords: Walkability
Walkability measurement tools
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Paykoç, E. (2019). Analysis of walkability measurement tools (WMTs). Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Walking is the most basic act of human which makes all equal and liberates them in the built environment. For defining how walking friendly the area is, walkability is an issue started to be discussed from its several different aspects. Although walkability is studied from several different disciplines, it has neither accurate definition nor definite criteria.Starting from 1990s, walkability has started to be measured with hard-copy walkability measurement tools (WMTs) and followed by web-based walkability measurement tools. In the literature, WMTs are generally used as a tool to measure the walkability level of the selected case. However, there are few studies which tries to understand and examine the background process of these WMTs.The aim of this thesis is to categorize and define the background idea of walkability measurement tools by criticizing their keystones and their main ideas. The mapping, clustering, tabling and analyzing processes are the main devices to develop critical analysis. In tabulation, two specific charts are composed: Comprehensive Data Chart and Content Analysis Chart. Under Comprehensive Data Chart, properties of WMT are defined and categorized. In Content Analysis Chart, each tool’s content of WMTs are compared and criticized. Finally, the thesis developed a critical analysis for defining, comparing and understanding each and every single WMT.
Yürümek insanların en temel hareketi olup onları herkes ile eşit kılar ve yapılı çevrede özgürleştirir. Bir alanın ne kadar yürüme dostu olduğunu ifade etmek için geliştirilen “yürünebilirlik” terimi, farklı açıları ile birçok farklı disiplin tarafından çalışılmaya başlanmıştır. Her ne kadar çok farklı alanlarda çalışılsa da, yürünebilirliğin henüz kabul görmüş evrensel bir tanımı ve ölçütü bulunmamaktadır. 1990’lar dan itibaren yürünebilirlik, basılı yürünebilirlik ölçüm araçları (YÖA) ve sonrasında da elektronik yürünebilirlik ölçüm araçları ile ölçülmeye başlanmıştır.Literatüre bakıldığında bu YÖAlar çoğunlukla seçilmiş bir bölgenin yürünebilirlik seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır. Ancak, bu araçların arka plan sürecini kapsamlı şekilde inceleyerek anlamaya ve irdelemeye çalışan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu tezin amacı, yürünebilirlik ölüm araçlarının temel taşları ve ana fikirlerini eleştirel bir bakış açısı aracılığı ile yürünebilirliği nasıl ele aldıklarını gruplandırmak ve tanımlamaktır. Haritalandırma, gruplandırma, tablolaştırma ve analiz süreçleri eleştirel analizi geliştirmede ana araçlar olmuştur. Tablolaştırma süresinde iki adet tablo oluşturulmuştur: Kapsamlı Veri Tablosu ve İçerik Analiz Tablosu. Kapsamlı Veri Tablosunda, yürünebilirlik ölçüm araçlarının özellikleri belirtilmiş ve gruplandırılmıştır. İçerik Analiz Tablosunda ise yürünebilirlik ölçüm araçlarının içerikleri karşılaştırılmış ve eleştirilmiştir. Sonuç olarak, bu tez her bir yürünebilirlik ölçüm aracını tanımlamak, karşılaştırmak ve anlamak için eleştirel bir analiz geliştirmiştir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 240-278)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7429
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001941.pdfDoctoralThesis42.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

28
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.