Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7434
Title: Assessment of liposomal formulations and biological activities of eggplant glycoalkaloids
Other Titles: Patlıcan glikoalkaloidlerinin lipozomal formülasyonlarının ve biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi
Authors: Tatlıdil, Engin
Advisors: Frary, Anne
Keywords: Drug delivery
Eggplant glycoalkaloids
Solasonine
Solamargine
Nanocarriers
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Tatlıdil, E. (2012). Assessment of liposomal formulations and biological activities of eggplant glycoalkaloids. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Billions of dollars are spent every year in the world for cancer treatments and research. In recent years, bioactive compounds are being tested as promising therapeutics. Among these compounds, eggplant glycoalkaloids: solasonine and solamargine are known to be effective against skin cancer and diseases. However, these compounds are water insoluble. This reduces transdermal drug delivery and the efficacy of solasonine and solamargine. Nanocarriers are used for transdermal drug delivery of water insoluble molecules. In this study, liposomes were used as nanocarriers to increase drug delivery of solasonine and solamargine. In the first stage of the study, empty liposomes produced from four different lecithin types with hydration temperatures of 40°C, 45°C and 50°C were evaluated according to their physical, chemical stability and drug loading capacity criteria at three different storage temperatures (4°C, 25°C, 37°C). The liposome formulation which was most suitable for the continuation of the study was determined. In the second stage of the study, solasonine and solamargine loaded liposomes were produced according to the formulation determined in the first stage and these liposomes were evaluated according to their physical, chemical stability, zeta potentials and drug leakage rate criteria for 3 months and it was determined that the drug loaded formulation was stable during the monitoring process. Furthermore, the release profiles of the drugs in different release media were determined and also the efficacy of the free and encapsulated states of solasonine and solamargine were tested in HaCaT and SCC-25 cell lines and IC50 values were determined.
Dünyada her yıl kanser tedavileri ve araştırmalarına milyarlarca dolar harcanmaktadır. Son yıllarda, biyoaktif bileşikler umut verici terapötikler olarak test edilmektedir. Bu bileşikler arasında patlıcan glikoalkaloidleri: solasonin ve solamarjinin cilt kanseri ve hastalıklara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu bileşikler suda çözünmezdir. Bu durum, transdermal ilaç dağıtımını ve solasonin ve solamarjinin etkinliğini azaltmaktadır. Suda çözünmeyen moleküllerin transdermal ilaç iletimi için nanotaşıyıcılar kullanılmaktadır. Bu çalışmada solasonin ve solamarjinin ilaç iletimini arttırmak için nanotaşıyıcı olarak lipozomlar kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 4 farklı lesitin tipinden 40°C, 45°C ve 50°C hidrasyon sıcaklıkları ile üretilen boş lipozomlar 3 farklı saklama sıcaklığında (4°C, 25°C, 37 °C) fiziksel, kimyasal stabiliteleri ve ilaç yükleme kapasiteleri kriterlerine göre değerlendirilip çalışmanın devamı için en uygun olan lipozom formülasyonu belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ilk aşamada belirlenen formülasyona göre solasonin ve solamarjin yüklü lipozomlar üretilmiş bu lipozomlar 3 ay boyunca fiziksel, kimyasal stabiliteleri, zeta potensiyelleri, ilaç kaçak oranı kriterlerine göre değerlendirilmiş ve ilaç yüklü formülasyonun gözlem süreci boyunca stabil kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca ilaçların farklı salım ortamlarındaki salım profilleri belirlenmiş ve aynı zamanda solasonin ve solamarjinin serbest ve enkapsüle hallerinin etkinliği HaCaT ve SCC-25 hücre hatlarında denenmiş ve IC50 değerleri tespit edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Molecular Biology and Genetics, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 47-55)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7434
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001935.pdfMasterThesis5.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

242
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

548
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.