Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7446
Title: A new physical therapy product design that integrates with water (Aquatic therapy) in order to meet needs for patients with Multiple Sclerosis (MS)
Other Titles: Multipl Skleroz (MS) hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak için su ile entegre edilmiş (Sulu Terapi) yeni bir fiziksel terapi ürünü tasarımı
Authors: Başoğlu, Ahmet Nuri
Gündoğan, Canan
Keywords: Physical therapy hydrotherapy
Aquatic therapy
Multiple Sclerosis
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Gündoğan, C. (2019). A new physical therapy product design that integrates with water (Aquatic therapy) in order to meet needs for patients with Multiple Sclerosis (MS). Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This thesis investigates the convenience for Multiple Sclerosis (MS) patients to create a new physical therapy product that integrated with water. It will provide an easier treatment process by reducing the time, effort and financial difficulties caused by physical therapy during the treatment process. MS is a chronic illness that affects the function of the brain such as seeing, speaking, walking and feeling in negative ways. Most patients suffer from especially walking on land. However, the situation changes when they contact with water. They start moving their muscles which they cannot move; because the water has a lifting force which reduces the weight of the patient. In addition, it prevents the force of the joints and it helps to facilitate active exercise without forcing the joint. Physical therapy is a method that applied to people who are a congenital disability, injured for any reason or who have a chronic illness. There are many types of physical therapy, but the most effective and the easiest way for patients is the therapies applied with water. As a result of this knowledge that has been learned and observed; the designed product is integrated water while all requirements are taken into account to ensure ease of use when designing. Following the product to be produced, patients will be able to continue their treatment freely in their living areas instead of going to a hospital or treatment center. At this point, they will not have to pay for expensive treatment sessions, waste time on the roads and will get a more comfortable treatment process.
Bu tez, Multipl Skleroz (MS) hastalarına su ile bütünleşmiş yeni bir fizik tedavi ürünü yaratma kolaylığını araştırmaktadır. Tedavi sürecinde suda tedavinin neden olduğu zaman, gayret ve finansal zorlukları azaltarak hastalara daha kolay bir tedavi süreci sağlayacaktır. MS beyinin görme, konuşma, yürüme gibi işlevlerini olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalıktır. Hastaların çoğu özellikle karada yürümekte zorlanmaktadır. Ancak, su ile temas ettiklerinde durum değişir. Hareket ettiremedikleri kaslarını hareket ettirmeye başlarlar; çünkü suyun hastanın ağırlığını azaltan bir kaldırma kuvveti vardır. Ek olarak, eklemlere binen kuvveti önler ve eklemi zorlamadan aktif egzersizin kolaylaştırılmasına yardımcı olur. Suda tedavi, doğuştan sakatlığı olan, herhangi bir nedenle yaralanan veya kronik bir hastalığı olan kişilere uygulanan bir yöntemdir. Pek çok fizik tedavi çeşidi vardır, ancak hastalar için en etkili ve en kolay yol suyla uygulanan tedavilerdir. Öğrenilen ve gözlemlenen bu bilgiler sonucunda; tasarım sırasında kullanım kolaylığı sağlamak için tüm gereksinimler göz önünde bulundurulur. Üretilecek ürünün ardından hastalar, hastaneye veya tedavi merkezine gitmek yerine yaşam alanlarında tedavilerini serbestçe sürdürebilecekler. Bu noktada, pahalı tedavi seansları, yollarda boşa harcadıkları zaman için para ödemek zorunda kalmayacaklar ve daha rahat bir tedavi süreci geçireceklerdir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 92-96)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7446
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001919.pdfMasterThesis6.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

230
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

472
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.