Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7448
Title: Corporate social responsibility in the construction industry
Other Titles: İnşaat endüstrisinde kurumsal sosyal sorumluluk
Authors: Kale, Serdar
Doğan, Ceren
Keywords: Corporate social responsibility
Construction industry
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Doğan, C. (2019). Corporate social responsibility in the construction industry. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The concept of “Corporate Social Responsibility” is one of the most discussed and debated issues in literature. It argues that firms should behave responsibly to the environment, society, and all stakeholders. Construction firms have been relatively slow, compared to firms operating in other industries, in adopting “Corporate Social Responsibility (CSR)” practices. Yet it is a topical managerial issue for construction firms. The main objective of the research present in this thesis is to explore the concept of Corporate Social Responsibility practices in the context of construction industry. The sample used in this thesis is composed of 205 construction firms listed in ENR‟s 2018 Top 250 International Contractors. CSR discourses of construction firms are explored by using content analysis of CSR reports, financial reports, corporate web pages and other web sources. The research findings suggest that CSR practices/discourses used in the construction industry can be categorized into nine major groups. The most common CSR practices/discourses used in construction industry focuses on customer issues, environmental issues and labour issues. Research results also highlight that nationality of the firms, continent in which construction firms located and the ranking of construction firms in ENR list have significant impact on the use of CSR practices/discourse.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin çevreye, topluma, tüm paydaşlarına sorumlu davranması gerektiğini savunan, günümüzde en çok bahsedilen ve tartışılan konulardan biridir. İnşaat sektöüründe çok daha geç uygulanmaya başlayan kurumsal sosyal sorumluluk, tüm iş dünyasında olduğu gibi inşaat alanında da kaçınılmaz bir noktadadır. Tezin ana amacı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını inşaat sektörü bakış açısından araştırarak, bu kavramın geçerliliğini kritik etmektir. Araştırmada, ENR 2018 En İyi 250 Uluslararası Yüklenici listesindeki 205 şirket örneklem olarak seçilerek, inşaat şirketlerinin bu konudaki sorumluluk alanları, önem verdikleri kurumsal sosyal sorumluluk boyutları değerlendirilerek, şirket büyüklüğü, kıta ve ülke karşılaştırmaları yapılmaktadır. Tezin giriş bölümünde, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı genel bir bakış açısıyla irdelenmekte, bu konunun inşaat sektöründeki durumu özetlenmekte, tezin amacı, hedefleri ve araştırma soruları ortaya konulmaktadır. Tez çalışmasının ikinci bölümünde, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı tanımları, tarihsel evrimi, bu kavramı eleştiren ve sorgulayan bakış açıları ve kurumsal sosyal sorumluluk boyutları ele alınmaktadır. Tez çalışmasının üçüncü kısmında, araştırma yöntemi ve veri analizi teknikleri ortaya konularak; tez için bu yöntemlerin gerekliliği, örneklem seçimi, içerik analizinin güvenilirliği ve içerik analizi veri gruplamasında kullanılan boyutların detayları aktarılmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, içerik analizi sonuçlarının kodlanması ve istatistiki olarak değerlendirilmesiyle ortaya çıkan sonuçlar boyutlar üzerinden açıklanmaktadır. Beşinci bölümde ise, içerik analizinin kodlanmasıyla elde edilen bulguların, ANOVA ile ölçülerek, şirket büyüklüğü, kıta ve ülkeye gore boyutların incelemesi ve karşılaştırması yapılmaktadır. Tez çalışmasının son kısmında, bulguların genel bir değerlendirmesi yapılarak, inşaat şirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk kavramına bakış açısı kritik edilmekte, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının geleceğiyle ilgili beklentiler açıklanmaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 115-125)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7448
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001914.pdfMasterThesis1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

56
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.