Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7449
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKılıç Özdemir, Sevgi
dc.contributor.authorÖnercan, Cansu-
dc.date.accessioned2019-12-10T12:10:19Z
dc.date.available2019-12-10T12:10:19Z
dc.date.issued2019-07en_US
dc.identifier.citationÖnercan, C. (2019). Development of ultrasound triggered drug delivery systems for cancer treatment. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7449
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 89-94)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractDoxorubicin (DOX) is one of the most commonly used hydrophilic anticancer drug in cancer treatment. However, when it is used in free form, it can attack not only cancer cells but also healthy cells. So as to prevent entering of DOX to the healthy cells, the encapsulation method is employed. Liposomes are suitable for encapsulation of DOX but the most important problems with the use of liposome are hand-foot syndrome and stomatitis. Encapsulation method is not enough because of these reasons, thus delivery of DOX to the desired site by targeted therapy has gained interest in recent years. In this study, DOX was encapsulated into liposomes and the DOX loaded liposomes (LipoDOX) was attached to microbubbles (MBs). MBs as ultrasound contrast agents are widely used in medical imaging. Use of MBs in combination of DOX loaded liposomes facilitates the uptake of the drug because ultrasound cavitation results in opening of transient pores in cell membrane via a process named sonoporation. Herein, MB-LipoDOX complex was engineered to optimize the size of the complex as well as the loaded DOX content. For this purpose, determination of incubation temperature and time for DOX loading into liposome and optimization of liposome formulation for maximum DOX loading were studied. Ratios of Lipid/Cholesterol/PEGylated lipid, PEG chain length and PEG molar ratio in liposome were determined. Also, determination of Strept Avidin (StAv) to Biotin ratio in LipoDOX and the amount of LipoDOX in LipoDOX-MB complex were studied. For characterization, Dynamic Light Scattering (DLS) method, Fluorescence Spectrometry method and Coulter Counter device were used. Lipoosme size was found to be associated with the pore size of polycarbonate membrane (200nm) resulting in liposomes at around 190±5 nm in size . When the PEGylated lipid with PEG chain of 2000 was used in liposome structure, particle size distribution is more monodispersed than the others. The maximum amount of DOX loaded liposomes was obtained at 32% Cholesterol, 5% DSPE-PEG2000, after 90 min. incubation at 65oC incubation. Optimum StAv to Biotin ratio in LipoDOX was determined as 1.0. The optimum molar ratio of Biotinylated lipids in LipoDOX was determined as 0.05% and the optimum molar ratio of Biotinylated lipids in MBs was determined as 8%.en_US
dc.description.abstractDoksorubisin (DOX), kanser tedavisinde en yaygın kullanılan hidrofilik antikanser ilacıdır. Ancak serbest formda kullanıldığında, sadece kanser hücrelerine değil aynı zamanda sağlıklı hücrelere de zarar verir. DOX'un sağlıklı hücrelere zarar vermesini önlemek için, kapsülleme yöntemi kullanılır. Lipozomlar, DOX'un kapsüllenmesi için uygundur, ancak el-ayak sendromu ve ağız içi yaralarına sebep olmaktadır. Bu sebeple DOX'un hedeflenmiş tedavi yöntemi ile istenen bölgeye verilmesi son yıllarda oldukça ilgi kazanmıştır. Bu çalışmada, DOX lipozomların içine enkapsüle edilmiş ve DOX yüklü lipozomlar (LipoDOX) mikro-kabarcıklara (MB) bağlanmıştır. Ultrason kontrast maddeleri olarak MB'lar, tıbbi görüntülemede yaygın olarak kullanılmaktadır. MB'lar ultrason yardımıyla ilacın hedef hücre içine alımını kolaylaştırır. Çünkü ultrasonun yarattığı kavitasyon, sonoporasyona yani hücre zarındaki geçici gözeneklerin açılmasına, hücre geçirgenliğinin artmasına neden olur. MB-LipoDOX kompleksi, boyutunun yanı sıra, içeriğindeki DOX miktarının optimize edilmesi için tasarlanmıştır. Bu amaçla, optimum LipoDOX inkübasyon sıcaklığı, süresi ve liposozom formülasyonu incelenmiştir. Lipozomdaki Lipid / Kolesterol / PEGile lipit, PEG zincir uzunluğu ve PEG molar oranı belirlenmiştir. Ayrıca, LipoDOX'taki StAv/Biotin oranı belirlenmiş ve LipoDOX-MB kompleksi içindeki optimum LipoDOX miktarı incelenmiştir. Çalışmalarda, karakterizasyon için Dinamik Işık Saçılımı (DLS) yöntemi, Floresan Spektrometresi yöntemi ve Coulter Counter cihazı kullanılmıştır. Lipozom büyüklüğü 200 nm olarak belirlenmiştir. Lipozom yapısında PEG2000 kullanıldığında, partikül büyüklüğü dağılımının diğerlerinden daha monodispers olduğu gözlenmiştir. Maksimum DOX yüklü lipozomlar, lipozom formulasyonunda %32 Kolesterol ve %5 DSPE-PEG2000 kullanıldığında ve DOX ile lipozomlar 65oC’de 90 dakika inkübe edildiğinde elde edilmiştir. LipoDOX'taki StAv/Biotin oranı 1.0 olarak; LipoDOX'taki Biotinli lipid mol oranı %0,05 ve MB'daki Biotinli lipid mol oranı %8 olarak belirlenmiştir.en_US
dc.format.extentxi, 94 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiposomesen_US
dc.subjectMicrobubblesen_US
dc.subjectDoxorubicinen_US
dc.subjectDrug delivery systemsen_US
dc.subjectCancer treatmenten_US
dc.subjectIncubation timeen_US
dc.titleDevelopment of ultrasound triggered drug delivery systems for cancer treatmenten_US
dc.title.alternativeKanser tedavisi için ultrason tetikli ilaç taşıma sistemleri geliştirilmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorÖnercan, Cansu-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001913.pdfMasterThesis5.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

112
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.