Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7454
Title: Construction techniques of traditional houses in Karaburun villages
Other Titles: Karaburun köyleri geleneksel konutlarının yapım teknikleri
Authors: Kul Özdemir, Fatma Nurşen
Görür, Burçin
Keywords: Karaburun Peninsula
Construction technique
Traditional houses
Kösedere
Küçükbahçe
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Görür, B. (2019). Construction techniques of traditional houses in Karaburun villages. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This thesis aims to understand the building materials and construction techniques utilized in the traditional houses of the villages in Karaburun Peninsula; Küçükbahçe and Kösedere in particular. With this aim, a preliminary study is carried out in 13 historical villages of the Peninsula in order to understand their traditional building reservoir, preservation state of traditional buildings and materials and construction techniques. The results of the preliminary study showed that materials and techniques utilized are quite similar with slight differences between east and west zones of the Peninsula. Two villages, Küçükbahçe and Kösedere, that best represent these differences are selected from two zones. The traditional building reservoir in these two villages is further analyzed to understand materials and techniques applied in foundations, walls, floors, roofs and architectural elements. As conclusion, it is understood that hybrid construction system is used in both villages. The exterior walls are stone masonry; the inner walls are timber frame without infill. Although the system is similar, there are slight differences in materials choices. The stone material used in two villages differs in shape, size and color related with the source of the materials. This is related with different geological characteristics of east and west zones of the peninsula. Another difference observed in Küçükbahçe is the common use of reed instead of timber laths in timber frame walls. Timber flooring system is similar in both villages. The original flat roof system has slight differences related with the availability of materials. Reed is used instead of timber elements in Küçükbahçe. The soil type is also different. The soil type, that is called “geren” used in Küçükbahçe has higher clay content. The materials and technique of architectural elements are similar in both villages.
Bu çalışma, Karaburun Yarımadasında bulunan köylerdeki geleneksel konut yapılarında kullanılan yapı malzemelerini ve yapım tekniklerini; Küçükbahçe ve Kösedere köyleri üzerinden anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, yarımadada bulunan 13 tarihi köydeki geleneksel konut stoğu, bu konutların korunmuşluk dereceleri, yapılarda kullanılan malzeme ve yapım tekniklerini anlamak için ön bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu ön çalışmanın sonucunda yarımadanın doğusu ve batısı arasındaki ufak farklılıklar dışında genel olarak kullanılan malzemelerin ve yapım tekniklerinin çok benzer olduğu görülmüştür. Yarımadanın doğu ve batısından, bu farklılıkların en iyi anlaşılabileceği iki köy; Küçükbahçe ve Kösedere daha detaylı çalışılmak üzere seçilmiştir. Bu iki köydeki geleneksel yapı stoğu; temel, duvar, döşeme, çatı sistemleri ile mimari elemanlarda kullanılan malzeme ve yapı tekniklerini anlamak için ikinci bir arazi çalışması doğrultusunda detaylı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak; iki köyde de dış duvarların taş yığma, iç duvarların dolgusuz ahşap karkas duvar olarak inşa edildiği hibrit yapım sistemi kullanıldığı görülmüştür. Her iki köyde de yapım tekniğinin benzer olmasına rağmen malzeme seçimlerinde ufak farklılıklar tespit edilmiştir. Yarımadanın doğu ve batı bölgelerinin jeolojik yapılarındaki farklılıklara bağlı olarak iki köydeki yapılarda kullanılan taşlar; renk, şekil ve büyüklük bakımından farklılık göstermektedir. Diğer bir farklılık ise Küçükbahçe’deki yapılarda bağdadi inşasında ahşap çıtalar yerine kamış kullanılmasıdır. Ahşap döşeme tekniği her iki köyde de aynı olup geleneksel düz çatı sistemlerinde malzemelerin erişilebilirliğinden kaynaklanan küçük farklılıklar görülmektedir. Küçükbahçe de ahşap çıta yerine kamış kullanımı yaygındır. Bu iki köydeki toprak tipi de farklılık göstermektedir; Küçükbahçe’de kullanılan toprağın kil içeriği fazla olup bu toprak ‘geren’ olarak isimlendirilmektedir. Bunların dışında mimari elamanlarda kullanılan malzemeler ve inşa teknikleri genel olarak iki köyde de aynıdır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 170-172)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7454
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001906.pdfMasterThesis44.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

108
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.