Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7455
Title: Inclusive design for public space in Basmane, Izmir: Psychogeography as a design method for urban furniture
Other Titles: İzmir Basmane'de kamusal alan için kapsayıcı tasarım: Kent mobilyası için tasarım yöntemi olarak psikocoğrafya
Authors: Tunç Fox, Ayça
Ertürk, Aylin
Keywords: Basmane district
Inclusive design
Urban furniture
Psychogeography
Izmir
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Ertürk, A. (2019). Inclusive design for public space in Basmane, İzmir:|bPsychogeography as a design method for urban furniture. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: İzmir is a city that has attracted immigrants throughout the history, and Basmane in particular, has functioned as a transition hub in İzmir Basmane is a multicultural, multilingual and multiethnic district in İzmir People from different cultures and ethnicities live in this district. In such a district, people may need to have hospitality and a friendly atmosphere to live in harmony. The changes of living conditions and social structure due to mass migration, the design of urban space has become more important. It can be provided improvement people's quality of life and standards, contribution to society, creation of hospitable environment, and the feeling of belonging with urban space design. Urban furniture is the integral element of urban public spaces. Urban furniture is expected to meet human needs in public spaces. This study examines inclusive design in order to analyze the principles of urban furniture design. In order to get inclusive design approach and the accurate data of Basmane district, psychogeography was used as a design method. A questionnaire was conducted to reach out people and gather data regarding their needs in Basmane. With the consideration of the results of the dérive experience and based on the findings of the questionnaire, a suggestion of inclusive urban furniture design was shaped.
İzmir, tarih boyunca göçmenleri çeken bir şehir olagelmiş ve özellikle Basmane, İzmir‘de bir geçiş merkezi olarak işlev görmüştür Basmane, İzmir‘de çok kültürlü, çok dilli ve çok ırklı bir ilçedir Bu bölgede farklı kültürlerden ve etnik kökenlerden insanlar yaşamaktadır Böyle bir bölgede, insanların uyum içinde yaşamak için misafirperver ve arkadaşça bir atmosferde olmaları gerekebilir Kitlesel göç nedeniyle, yaşam koşullarındaki ve sosyal yapıdaki değişimlerle, kentsel mekanın tasarımı daha önemli hale gelmiştir İnsanların yaşam kalitesi ve standartlarının iyileştirilmesi, topluma katkısı, misafirperver bir çevrenin oluşturulması ve ait olma hissi kentsel mekan tasarımıyla sağlanabilir Kent mobilyaları, kentsel alanların ayrılmaz bir parçasıdır Kamusal alanlarda insan ihtiyaçlarına cevap vermesi beklenmektedir Bu çalışma, kentsel mobilya tasarımı ilkelerini analiz etmek için kapsayıcı tasarımı incelemektedir Kapsayıcı bir tasarım yaklaşımına varmak ve Basmane bölgesinin doğru verilerini elde etmek için, psikocoğrafya tasarım yöntemi olarak kullanılmıştır Basmane'deki insanlara ulaşmak ve ihtiyaçları hakkında veri toplamak için bir anket yapılmıştır Kapsayıcı bir kentsel mobilya tasarımı önerisi, dérive deneyiminin sonuçları dikkate alınarak ve anketin bulgularına dayanarak şekillenmiştir
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 92-102)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7455
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001904.pdfMasterThesis8.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

322
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.