Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7784
Title: Yeni koronavirüs (COVID-19) sürecinde Türkiye’de üniversite kütüphaneleri
Other Titles: Turkish university libraries during novel coronavirus (COVID-19) pandemic
Authors: Çimen, Ertuğrul
Gürdal, Gültekin
Çuhadar, Sami
Akbaytürk Çanak, Tuba
Keywords: COVID-19
Koronavirüs
Pandemi
Akademik kütüphaneler
Elektronik kaynaklar
Uzaktan eğitim
Açık bilim
Coronavirus
Pandemic
Academic libraries
Electronic resources
Distance learning
Open science
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
Source: Çimen, E., Gürdal, G., Çuhadar, S., ve Akbaytürk Çanak, T. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) sürecinde Türkiye’de üniversite kütüphaneleri. Bilgi Dünyası, 21(1), 167-203. doi:10.15612/BD.2020.834
Abstract: Bu çalışmanın amacı Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle binalarını kapatarak yüz yüze kullanıcı hizmetlerine ara vermek ya da askıya almak durumunda kalan üniversite kütüphanelerini tespit etmek, hizmetlerine devam edenlerin hizmetlerini hangi koşullarda, hangi sürelerle verdiğini belirlemek ve kütüphanelerin yeniden açılması durumunda yapılması gerekenler ile ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu amacı bütünsel bir çerçevede yakalayabilmek için üniversite kütüphanelerinin farklı paydaşları olan yayıncıların, meslek örgütlerinin bu dönemdeki çalışmaları da küresel düzeyde incelenmiştir. Çalışmanın bir diğer amacı ise üniversite kütüphanelerinin altyapı, bütçe, koleksiyon, kullanıcı eğitimi, personel açısından uzaktan hizmet vermeye ne kadar hazır olduklarını, ani gelişen bu durum nedeniyle yaşanan sorunları tespit etmek ve sorunlar için çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın temelini oluşturan veriler 209 (129 Devlet Üniversitesi, 75 Vakıf Üniversitesi, 5 Vakıf MYO) yükseköğretim kurumunun kütüphane yöneticilerine gönderilen anket sorularına verilen cevaplardan elde edilmiştir. Ankete 84 kurum katılmıştır. Anket sonuçları Surveey.com ve MS Excel ile analiz edilmiş ve görselleştirilmiştir.
The goal of this study is to identify how the university libraries responded to Novel Coronavirus ( COVID-19) Pandemic. While some libraries were locked down for this period, some other libraries only limited their services as needed. To provide a full framework, the efforts pertaining this period from the shareholders of university libraries such as publishers and professional associations have also been studied. The second goal of this study is to find out how libraries are ready to adapt themselves to such unexpected situations and adopt remote service models with their existing personnel, collections, budget or infrastructure. A survey is prepared to be sent out to 209 (129 State universities, 75 foundation universities and 5 foundation vocational schools) higher education institutions. The survey was filled out by 84 institutions. The survey results will be analyzed using Surveey.com and MS Excel. At the closing, since Turkey starts easing coronavirus containment measures, recommendations on how libraries should plan their reopening will be shared.
URI: http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/834
https://hdl.handle.net/11147/7784
http://bilgidunyasi.xyz/index.php/bd/article/view/834
https://hdl.handle.net/11147/7784
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/408429
ISSN: 2148-354X
2148-354X
Appears in Collections:Library / Kütüphane
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
834-3331-1-PB.pdfMakale (Article)566.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

4
checked on Feb 17, 2024

Page view(s)

16,124
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

210
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons