Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9356
Title: Açık erişim ve yayıncılık değerlendirme kriterleri
Authors: Holt, İlkay
Gürdal, Gültekin
Çelik, Sönmez
Balaban, Burcu
Keywords: Information and library science
Communication networks
Databases
Human-computer-interaction
Metadata
Open access publishing
BOAI definitions
Questionable publishers
DOAJ criteria
DOAJ SEAL
Licensing and copyright
DOAJ API
Creative commons
Best publishing practice
Issue Date: 2016
Publisher: Turkish Librarians' Association
Abstract: Bu makale DOAJ'ın tarihsel gelişimi ve bugünkü durumuna ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktadır. Makalede DOAJ tarihine kısaca değinildikten sonra DOAJ'ın açık erişim, fikri mülkiyet hakları ve kuşku uyandıran yayıncılarla ilgili politikaları detaylı biçimde anlatılmaktadır. Makalenin büyük bir kısmını, DOAJ'ın açık erişim dergi değerlendirme sürecinde yeni belirlenen değerlendirme kriterlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin açıklamalar ve DOAJ Seal'ı nitelendirmek için seçilen yedi yeni değerlendirme kriterinin arkasında yatan gerekçeler oluşturmaktadır. Son bölüm, DOAJ'ın yakında akademisyen ve yayıncılara sunacağı veritabanı arama ve üst veri yükleme ile ilgili genişletilmiş seçeneklere ayrılmıştır. Sonuç, daha güçlü bir platform ve daha istikrarlı bir veritabanı sunan, yükleme ve üstverinin derlenebilmesi için gelişmiş hizmetlere izin veren yenilenmiş bir DOAJ'dır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/9356
ISSN: 1300-0039
2147-9682
Appears in Collections:WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
9356.pdf746.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

34
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.