Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9624
Title: Conservation proposals for historic Mithatpaşa Military Hospital Izmir
Other Titles: İzmir tarihi Mithatpaşa Askeri Hastanesi için koruma önerileri
Authors: İpekoğlu, Başak
Hayretdağ, Hülya
Keywords: Archaelogical heritage
Conservation and restoration
Mithatpaşa Military Hospital
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Hayretdağ, H. (2019). Conservation proposals for historic Mithatpaşa Military Hospital Izmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Modernization movements have led to significant changes particularly in the military field as well as administrative, educational and health fields in the Ottoman Empire in the 19th century. The first studies in the modernization process became effective in the formation of military architecture by changing the military organization and army order. In the 19th century, military structures such as barracks, hospitals and schools were built to meet the needs of the new regular army. Therefore, essential changes in the field of health during the modernization process were first applied in the military field. Historic Mithatpaşa Military Hospital is a rare example of the Neoclassical architectural features of the Ottoman military health buildings constructed outside of İstanbul during the modernization process. It was built on Mithatpaşa Street in 1891 as Hamidiye Military Hospital to meet the health services of Asakir-i Mansure Barracks, known as Sarı Kışla, which was built during the modernization process in İzmir. The building, which continued to serve health service until moving to its new location on İnönü Street in 1971, was used for various military services until 1988. Then, it was used as a warehouse for many years and lack of maintenance caused the building to be dilapidated. The building, which was transferred to İzmir Katip Çelebi University in 2012 and a restoration project was prepared, is currently under construction. The historic building has preserved most of its original planning features with large patient wards and its Neoclassical facade features. The most significant issues identified in the structure are the unqualified additions made over time and the removal of the original elements. The aim of this study is examining the architectural features of the building, determining the values and developing the conservation proposals. The method of the study is field study, archive and literature research. Within the scope of the study, it was proposed to use the building, which was built as a hospital and is currently used by university, as a Medical Simulation Center, after the restoration process. The proposed function will contribute to the preservation of the historic Mithatpaşa Military Hospital as a cultural heritage.
Modernleşme hareketleri, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde başta askeri alan olmak üzere idari, eğitim ve sağlık alanlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Modernleşme sürecindeki ilk çalışmalar, askeri teşkilat yapısı ve ordu düzenini değiştirerek askeri mimarinin biçimlenmesinde etkili olmuştur. 19. yüzyılda yeni düzenli ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kışla, hastane, okul gibi askeri yapılar inşa edilmiştir. Bu nedenle modernleşme sürecinde sağlık alanında yaşanan köklü değişimler de ilk olarak askeri alanda uygulanmıştır. Tarihi Mithatpaşa Askeri Hastanesi, modernleşme sürecinde, İstanbul dışında inşa edilmiş olan Osmanlı askeri sağlık yapılarının Neoklasik mimari özellikler taşıyan günümüze ulaşan nadir bir örneğidir. İzmir’de, modernleşme sürecinde inşa edilen ve Sarı Kışla olarak bilinen Asakir-i Mansure Kışlası’nın sağlık hizmetlerini karşılamak için 1891 yılında Hamidiye Askeri Hastanesi olarak Mithatpaşa Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. 1971 yılında, İnönü Caddesi'ndeki yeni yerine taşınana kadar sağlık hizmetini sürdüren yapı, 1988 yılına kadar çeşitli askeri hizmetler için kullanılmıştır. Ancak bu tarihten sonra uzun yıllar depo olarak kullanılması ve bakımsız kalması yapının harap olmasına neden olmuştur. 2012 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne devredilen ve restorasyon projesi hazırlanan yapı günümüzde onarım aşamasındadır. Tarihi yapı, geniş hasta koğuşlarına sahip özgün planlama özelliklerini ve Neoklasik cephe özelliklerini büyük ölçüde korumuştur. Yapıda belirlenen sorunların en önemlileri zaman içinde yapılan niteliksiz ekler ve kaldırılan özgün elemanlardır. Bu çalışmanın amacı; yapının mimari özelliklerinin incelenmesi, değerlerinin belirlenmesi ve koruma önerilerinin geliştirilmesidir. Çalışmanın yöntemi arazi çalışması, arşiv ve literatür araştırmasıdır. Çalışma kapsamında hastane olarak inşa edilen ve günümüzde üniversitenin kullanımında olan yapının onarım sonrası Tıp Simülasyon Merkezi olarak kullanılması önerilmiştir. Geliştirilen kullanım önerisi Tarihi Mithatpaşa Askeri Hastanesi’nin bir kültür mirası olarak korunmasına katkı sağlayacaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 270-278)
Text in English; Abstract: Turkish and English.
URI: https://hdl.handle.net/11147/9624
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10135152.pdfMasterThesis85.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

74
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.