Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9628
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBulmuş, Volga
dc.contributor.authorYeşiltaş, Gözde-
dc.date.accessioned2020-08-26T07:52:02Z
dc.date.available2020-08-26T07:52:02Z
dc.date.issued2019-12en_US
dc.identifier.citationYeşiltaş, G. (2019). Modification of graphene surfaces for detection of biomicroparticles. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9628
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 40-48)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractPathogens present in the food we consume and the water we drink pose a major threat to human health. Another major health concern is the metastasis of cancer in which cancer cells spread to new areas of the body, often by way of the lymph system or bloodstream. To minimize the burden on health and economy, the detection of biomicroparticles such as pathogens or circulating cancer cells in a highly sensitive and practical manner is higly desirable. This thesis aims to develop a method to create graphene-based biosensor substrate for detection of biomicroparticles such as bacteria, viruses or mammalian cells. For this aim, graphene surface was first functionalized using a linker molecule. The effect of solvent type on functionalization was investigated via Raman spectroscopy and X-Ray spectroscopy (XPS). AntiCD2 antibodies (Ab), as a model antibody, were then conjugated to the functionalized graphene via NHS/EDC chemistry. The Ab conjugation was verified by Raman spectroscopy and XPS analyses. Finally, Jurkat cells, as model biomicroparticles, were recognized and captured by Abconjugated graphene surface, as evidenced by optical microscopy. The temperature, medium, and method for interaction of cells with graphene surfaces as well as the specificity of the Ab- functionalized graphene surface were investigated. The results overall showed the specific and efficient recognition of model cell line by Abconjugated graphene surfaces.en_US
dc.description.abstractTükettiğimiz yiyeceklerde ve içtiğimiz sularda bulunan patojenler insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bir diğer önemli sağlık sorunu, kanser hücrelerinin genellikle lenf sistemi veya kan dolaşımı yoluyla vücudun yeni bölgelerine yayıldığı kanser metastazıdır. Sağlık ve ekonomi üzerindeki yükü en aza indirmek için, patojenler veya dolaşımdaki kanser hücreleri gibi biyomikropartiküllerin oldukça hassas ve pratik bir şekilde saptanması talep edilen bir durumdur. Bu tez, bakteri, virüs veya memeli hücresi gibi biyomikropartiküllerin tespiti için grafen esaslı biyosensör substratı oluşturmak için bir yöntem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla grafen yüzey ilk olarak bir bağlayıcı ara molekül kullanılarak fonksiyonelleştirildi. Çözücü tipinin grafen yüzey fonksiyonelleştirilmesi üzerindeki etkisi Raman spektroskopisi ve X-Ray spektroskopisi (XPS) ile araştırıldı. Daha sonra bir model antikor olarak AntiCD2 antikorları (Ab), NHS / EDC kimyası yoluyla fonksiyonelleştirilmiş grafen yüzeye konjüge edildi. Ab konjugasyonu Raman spektroskopisi ve XPS analizleriyle tespit edilmiştir. Son olarak, model biyomikropartiküller olarak kullanılan Jurkat hücreleri, Ab ile konjuge grafen yüzeyi tarafından tanındı ve hücre-yüzey etkileşimi optik mikroskopi ile kanıtlandı. Hücrelerin grafen yüzeyleri ile etkileşimi için sıcaklık, ortam ve yöntem ile Abfonksiyonel grafen yüzeyinin özgüllüğü araştırıldı. Sonuçlar genel olarak Abkonjuge grafen yüzeyler tarafından model hücre hattının spesifik ve etkili bir şekilde tanınmasını gösterdi.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (117F186)en_US
dc.format.extentxi, 48 leaves
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiomicroparticleen_US
dc.subjectBiosensorsen_US
dc.subjectGrapheneen_US
dc.subjectAntibodyen_US
dc.subjectCell captureen_US
dc.titleModification of graphene surfaces for detection of biomicroparticlesen_US
dc.title.alternativeBiyomikropartiküllerin belirlenmesi için grafen yüzeylerin modifikasyonuen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorYeşiltaş, Gözde-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineeringen_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/117F186
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10189746.pdfMasterThesis1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

162
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

112
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.