Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9630
Title: Computer aided design program "Çizen" and designers interaction and efficiency analysis; development of intelligent interface suggestions
Other Titles: Bilgisayar destekli tasarım programı "Çizen" ve tasarımcı etkileşimi ve verimlilik analizi; akıllı arayüz önerilerinin geliştirilmesi
Authors: Erkarslan, Önder
Zengin Bintaş, Gül Çiçek
Keywords: Automotive industry
Automotive supplier industry
Machine industry
Software industry
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Zengin Bintaş, G. Ç. (2020). Computer aided design program "Çizen" and designers interaction and efficiency analysis; development of intelligent interface suggestions. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Software is not only a rapidly developing and indispensable tool today but also the most prominent driving force of digital transformation. Thanks to the innovation studies carried out in the software of these programs, the productivity growth is achieved in the design processes, and the errors arising from the design could be reduced to a minimum. In Turkey, since 2010, working on CAD development have been initiated; the domestic and national program called “ÇİZEN,” has been developed for sheet metal forming design. In this study, new techniques and innovative methods were performed in the ÇİZEN program, which was developed and personalized specifically to a particular sector and then, User Experience Survey was conducted. The study aimed to design a simple and intelligent interface by clearly determining the needs and expectations of sheet metal designers and the user's program experience. Within the scope of this objective, user experience surveys were conducted with the participation of 14 users. In this context, the users were asked pre-configured and open-ended questions, and by giving the users specific tasks, the focus points in the program were revealed with heat maps through the Eye Tracker device. As a result of the finalization of pre-test studies and obtaining eye-tracking data, the final-test phase was initiated; and after the general opinions about the program were received, System Usability and Nonverbal Pictorial Scale research was conducted. The data obtained from the research results were interpreted, evaluated, and suggestions were developed under three main headings: productivity, simplicity/functionality, and interface.
Yazılım hızla gelişmekte olan ve günümüzün vazgeçilmez bir aracı olmakla birlikte dijital dönüşümün en temel itici gücüdür. Ürünler istenilen özelliklerde ve ölçülerde Bilgisayar Destekli Tasarım programları ile tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Bu programların yazılımlarında yapılan inovasyon çalışmaları ile tasarım süreçlerinde büyük oranda verimlilik sağlanmakta ve tasarımdan kaynaklı hatalar en aza indirilebilmektedir. Türkiye’de yerli ve milli bir programın olmayışı ve lisanslama ücretlerinin yüksek olması nedeniyle CAD programlarının kullanımı yaygınlaşamamıştır. 2010 yılından itibaren Türkiye’de de CAD geliştirme çalışmalarına başlanmış sac kalıp tasarım sektörüne özgü yerli ve milli program ÇİZEN geliştirilmiştir. Endüstri 4.0 ile birlikte ürünün tasarlanması, üretilmesi, geliştirilmesi gibi süreçlerde tamamen insan odaklı, kişiselleştirilmiş teknolojiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, belirli sektöre özgü geliştirilen ve kişiselleştirilen ÇİZEN programında yeni teknolojiler ve inovasyon yöntemleri kullanılarak kullanıcı deneyimi araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucunda sac kalıp tasarımcıların ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve program deneyimlerinin net olarak belirlenerek yalın ve akıllı bir arayüz tasarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında 14 kullanıcı ile kullanıcı deneyim araştırması yapılmıştır. Araştırmada önceden yapılandırılmış ve açık uçlu sorular sorulmuş, kullanıcılara belirli görevler verilerek Eye Tracker cihazı ile programdaki odak noktaları ısı haritaları ile ortaya çıkarılmıştır. Ön-Test çalışmalarının sonlanması ve göz izleme verilerinin elde edilmesi sonucunda Son-Test aşamasına geçilmiş program hakkında genel görüşler alındıktan sonra Sistem Kullanılabilirlik ve Sözsöz Resim Ölçeği araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler yorumlanarak değerlendirilmiş ve productivity, simplicity/functionality and interface olmak üzere üç ana başlık altında öneriler geliştirilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2020
Includes bibliographical references ( leaves: 169-173)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/9630
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10322112.pdfMasterThesis19.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

170
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.