Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaygın, Nicel
dc.contributor.authorPolat, Fulya-
dc.date.accessioned2020-08-26T12:54:23Z
dc.date.available2020-08-26T12:54:23Z
dc.date.issued2019-10en_US
dc.identifier.citationPolat, F. (2019). Measures to prevent possible risks of cultural tourism on loss of place identity in historic settlements:|bCase of Saburhane District, Muğla. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9631
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 90-94)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe cultural heritage conservation approach evolved from preservation of monumental structures, to preservation of historic fabric and living within existing texture. In case of conservation-oriented practices in historic settlements proposed functions for settlements to continue to live are generally tourism-oriented. When tourism-oriented implementations are examined, it is seen that the life in historic texture has been gentrified. In this context, this thesis discusses the relationship between cultural tourism and loss of place identity through Saburhane district in Muğla city center. A survey was conducted with the inhabitants of the district to understand the identity of the Saburhane and interviews were conducted with the authorized persons to understand the viewpoints of Muğla Metropolitan Municipality and Menteşe Municipality on the conservation of historic texture and existing lifestyle in the district. The Saburhane Street Rehabilitation Project has been examined in terms of the method and process followed. The surveys showed that Saburhane has continued to be alive for a long time, the residents of the neighborhood has been observed to be highly attached on the settlement. However, the most important problems identified are the uncared physical texture, the inability of the inhabitants to maintain their buildings due to low income levels and the physical condition of the buildings getting worse to live. Despite the participatory approach being followed in the Saburhane Street Rehabilitation Project, cultural tourism demands of the Municipalities requires preventions within new proposals to be developed in order to minimize the risk of loss of place identity.en_US
dc.description.abstractKültürel mirası koruma yaklaşımı, anıtsal yapıların heykel gibi korunmasından, tarihi dokunun ve varsa, mevcut doku içindeki yaşantının bir bütün olarak korunmasına evrilmiştir. Korumanın ancak içinde yaşanılarak mümkün olabileceği tarihi yerleşimlerde yapılan koruma odaklı uygulamalarda, yerleşimin yaşamaya devam etmesi için önerilen işlevler genellikle turizm odaklı olmaktadır. Turizm odaklı uygulamalar incelendiğinde, tarihi dokudaki yaşantının soylulaştırmaya uğradığı görülmektedir. Bu bağlamda, bu tez kültür turizmi ile yerin kimliğinin kaybolması arasındaki ilişkiyi, Muğla kent merkezinde yer alan Saburhane bölgesi üzerinden tartışmaktadır. Saburhane’nin kimliğini anlayabilmek adına, yerleşimdeki konut ve işyerlerinde anket çalışması yapılmış, ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ve Menteşe Belediyesi’nin tarihi dokunun ve yerleşimdeki yaşantının korunmasına dair bakış açılarını anlamak için yetkili kişilerle derinlemesine röportajlar yapılmıştır. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hâlihazırda üzerinde çalışmakta olduğu Saburhane Sokak Sağlıklaştırma Projesi, izlenen yöntem ve süreç açısından irdelenmiştir. Yapılan anketler göstermiştir ki, Saburhane, Muğla’da yıllardan beri mevcut bulunan yaşantının büyük oranda devam ettiği ve mahalle sakinlerinin yaşadıkları yere oldukça bağlı oldukları görülmüştür. Ancak mevcut fiziki dokunun bakımsızlığı, mahalle sakinlerinin düşük gelir düzeyleri nedeniyle yaşadıkları binaların bakımlarını yapamamaları ve binaların fiziki durumunun yaşamaya devam edilemeyecek hale gelmesi tespit edilen en önemli problemlerdir. Saburhane Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nde izlenmekte olan katılımcı yaklaşıma rağmen, belediyelerin alanı turizme kazandırma hedeflerinin baskısı, geliştirilecek yeni önerilerde yerleşimin kimliğinin kaybolması riskine karşı önlem alınmasını gerektirmektedir.en_US
dc.format.extentxi, 94 leaves
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSaburhane Districten_US
dc.subjectCulturel tourismen_US
dc.subjectCultural heritageen_US
dc.subjectUrban designen_US
dc.titleMeasures to prevent possible risks of cultural tourism on loss of place identity in historic settlements: Case of Saburhane District, Muğlaen_US
dc.title.alternativeKültürel turizmin tarihi yerleşmelerde yol açacağı olası kimlik kaybının önlenmesi ölçütleri: Saburhane Bölgesi alan çalışması (Muğla)en_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorPolat, Fulya-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planningen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10308658.pdfMasterThesis11.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

98
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.