Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9642
Title: Critical review of city branding: Case study of Hacı Memiş District (Alaçatı, Turkey)
Other Titles: Şehir markalaşmasına eleştirel bakış: Hacı Memiş Bölgesi alan çalışması (Alaçatı, Türkiye)
Authors: Saygın, Nicel
Erdoğan, Cansu
Keywords: Hacı Memiş District
Izmir Peninsula
City branding
Urban design
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Erdoğan, C. (2019). Critical review of city branding: Case study of hacı Memiş District (Alaçatı, Turkey). Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This thesis examines the city branding process with a critical view in the case of Hacı Memiş District in Alaçatı, İzmir. In this context, the study is aimed to criticize city branding approach as an internationally research domain characterized by a multidisciplinary research. Actually, it investigates and analyzes the controversial issues of city branding. The case study of thesis, Alaçatı that has been defined as a recent phenomenon of city branding in Turkey from 2000s, is a historical settlement in İzmir Peninsula. Within the scope of the study, the surveys and in-depth interviews with groups of business owners, locals, visitors and pioneers in Alaçatı provided the study data to reveal the dynamics and direction of the transformation. The study also focuses on the context and background of the settlement, chronological processing of historical developments, social, demographic and economic structure, land uses, plans in different scales, projects and planning decisions, to show implications of city branding on the place and target groups, especially, the locals. The aim of this study is to assess the branding story of Alaçatı in detail for disclosing a spatial, social, economic and quality of life implications on the locals. Research findings indicates that, the branding process of Alaçatı has brought about a radical transformation in Alaçatı. These impacts have caused varied tendencies, particularly, "gentrification" and in parallel with the gentrification in cities, "displacement" tookplace in Alaçatı.
Bu tez Hacı Memiş bölgesi, Alaçatı' da yaşanan markalaşma sürecini eleştirel bir bakış açısıyla incelemektedir. Bu bağlamda baktığımızda, bu çalışma şehir markalaşması kavramını multidisipliner yaklaşımlar ile uluslararası bir araştırma ölçeğinde eleştirmeyi amaçlamıştır. Asıl olarak, kentsel markalaşmanın tartışmalı konularını inceler ve analiz eder. İzmir Yarımadası’nın tarihi yerleşim yerlerinden biri olan Alaçatı, 2000’lerden günümüze şehir markalaşmasında Türkiye’nin yeni fenomeni olmuştur. Çalışma kapsamında, Alaçatı’da bu sürece tanıklık eden yatırımcılar, yerel halk, kanaat önderleri ve turistlerle anket çalışmaları ve görüşmeler yapılmış, dönüşümün dinamiklerini ve yönünü ortaya koyan alan verileri bu yöntemle sağlanmıştır. Çalışma aynı zamanda, yerleşimin tarihi gelişme sürecine, sosyal, demografik ve ekonomik yapısına, alan kullanımlarına ve dönüm noktası yaratan projeler ve planlama sürecine odaklanarak, markalaşmanın mekanlar ve hedef grup üzerinde özellikle de yerel halkta yarattığı etkiler açığa çıkarılmıştır. Çalışmanın amacı, Alaçatı’nın markalaşma hikayesini yerelin üzerindeki mekansal, sosyal, ekonomik ve yaşam kalitesi etkileri açısından ele alıp, bu etkileri ortaya çıkarmaktır. Çalışma bulguları gösteriyor ki; markalaşma süreci beraberinde Alaçatı’ya radikal bir dönüşüm getirmiştir. Bu etkilerin Alaçatı’da yarattığı çeşitli eğilimler sonucunda "soylulaştırma" kavramı ve soylulaştırmanın paralelinde gelişen "yerinden edilme" sürecini doğurmuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 87-93)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/9642
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10097295.pdfMasterThesis19.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

78
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.