Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9647
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİpekoğlu, Başak
dc.contributor.advisorBaşaran, Tahsin
dc.contributor.authorTimur, Barış Ali-
dc.date.accessioned2020-08-28T11:36:18Z
dc.date.available2020-08-28T11:36:18Z
dc.date.issued2019-12en_US
dc.identifier.citationTimur, B. A. (2019). Thermal retrofitting on traditional building with exterior hall (sofa): Urban and rural houses of Muğla. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9647
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 166-184)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractSustaining functional continuity of historical buildings is a commonly acknowledged conservation strategy and thermal retrofitting interventions applied on these buildings has complemental potentials to this strategy as these interventions can be designed to increase the thermal satisfaction of occupants. The aim of this thesis is to examine the thermal behavior of a common historical building type in Anatolia, the traditional houses with exterior hall, and to determine enhancement potentials of possible thermal interventions which will not cause loss of heritage values. Method of the study consists of on-site thermal measurements and transient thermal analysis of case studies utilizing the software DesignBuilder. Case studies were selected from both urban and rural sub-settlements of Muğla City in order to detect possible effects of prevailing microclimates. With the results obtained, it was demonstrated the retrofitting interventions of thermal insulation works in roofs and floors between storeys, airtightness measures, addition of secondary glazing to window frames and the addition of closed circulation corridors provide significant improvements in thermal performance of the cases. According to simulation analyses, it was specified that these interventions would save 38.0% of the total building energy use in the urban and 49.4% in the rural subsettlements. These improvement percentages can even be increased to more than 80% when the integration of a new HVAC system such as ground-source heat pump is implemented. Consequently, it was determined the traditional houses with exterior hall have significant potentials for thermal enhancements which renders the application of thermal interventions as a capable conservation strategy.en_US
dc.description.abstractTarihi yapıların işlevsel sürekliliğinin sağlanması için önlemler alınması, restorasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılan önemli bir koruma stratejisidir. Bu yapılar için önerilecek ısıl iyileştirme müdahaleleri ise yapı enerji kullanımında tasarruf ve kullanıcı ısıl konforunda iyileşme sağlayarak bu strateji bağlamında tamamlayıcı potansiyellere sahiptir. Bu tezin amacı, Anadolu’da yaygın bir tarihi yapı tipi olan dış sofalı geleneksel konutların ısıl davranışını incelemek ve bu incelemeye dayalı olarak bu tür yapıların miras değerinde kayıplara neden olmayacak olası ısıl müdahalelerin iyileştirme potansiyellerini belirlemektir. Çalışmanın yöntemi, örnek yapılarda uygulanmış yerinde ısıl ölçümlerden ve yapıların DesignBuilder yapı simülasyon yazılımı kullanılarak yürütülmüş zamana bağlı ısıl analizlerinden oluşmaktadır. Örnek yapılar, olası mikroklima koşullarının etkilerinin de değerlendirilebilmesi için Muğla Kenti’nin kentsel ve kırsal alt yerleşmelerinden seçilmiştir. Elde edilen ısıl simülasyon sonuçlarıyla, çatıda ve katlar arası döşemelerde uygulanacak ısıl yalıtım uygulamalarının, hava sızdırmazlık önlemlerinin, pencerelere çift cam eklenmesinin ve özgün durumda doğrudan dış hava koşullarına açılan odaların kapalı bir dolaşım koridoruyla birbirine bağlanmasının yapıların ısıl performansında önemli iyileştirmeler sağladığı gösterilmiştir. Bu müdahalelerin birlikte uygulandığında, kentsel alt yerleşme için bina toplam enerji kullanımında % 38.0, kırsal alt yerleşmede ise % 49.4 oranında tasarruf sağladığı belirlenmiştir. Bu iyileştirme yüzdelerinin, yapılarda toprak kaynaklı ısı pompası gibi yüksek verimli bir ısıtma / soğutma sisteminin entegrasyonu da sağlanabildiğinde % 80’in üstüne çıkabildiği görülmüştür. Sonuç olarak, dış sofalı geleneksel Anadolu konutunun ısıl iyileştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu ve bu türden iyileştirmeleri sağlayabilecek olası müdahalelerin de etkili bir koruma stratejisi olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.en_US
dc.format.extentxxviii, 238 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConservation and restorationen_US
dc.subjectHistorical buildingen_US
dc.subjectThermal retrofittingen_US
dc.subjectThermal analysisen_US
dc.subjectThermal comforten_US
dc.titleThermal retrofitting on traditional building with exterior hall (sofa): Urban and rural houses of Muğlaen_US
dc.title.alternativeDış sofalı geleneksel yapılarda ısıl iyileştirmeler: Kentsel ve kırsal Muğla konutlarıen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.institutionauthorTimur, Barış Ali-
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10320869.pdfDoctoralThesis39.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

242
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

132
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.