Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9650
Title: Design and education: A descriptive study on two exercises of the introduction to design course at IZTECH Faculty of Architecture
Other Titles: Tasarım ve eğitim: İYTE Mimarlık Fakültesi tasarıma giriş dersinin iki alıştırması üzerine betimleyici bir çalışma
Authors: Akış, Tonguç
İcil, Baldan
Keywords: Architectural education
Introductory design studio
Design studies
Design learning
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: İcil, B. (2019). Design and education: A descriptive study on two exercises of the introduction to design course at IZTECH Faculty of Architecture. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Design is a cognitive activity that many parameters involved to the process. Because of the complex structure of design, design education is also difficult to frame. In the period of architectural design education, first year is the special term that students not only challenge with the complexity of design and learning design, they also experience difficulties because of the changed learning habits, education methods and lack of skill and knowledge on design. Therefore, this descriptive study focused on Introductory Design Studios in Architecture Faculty of IZTECH in order to understand how the beginner design students respond to learning design exercises in this challenging period. Under the title of the main research question, the design processes of the students according to the simple and complex assignments were analyzed, their responses were evaluated in accordance with the assignment goals, the results were discussed and compared. In the data gathering process, AR101 Introduction to Design, fall 2016-2017 studio was directly observed in the natural studio environment during the semester. Among the students, a focus group were set up in order to follow their design processes closely and five students were chosen for the case study from the focus group. In addition to the research tools, questionnaires and interviews were conducted with both students and instructors. The results of this study reveal the differences between responses of the beginner design students to the assignments, the changes in the responses according to the simplicity and complexity of the assignments and the influential factors in their design processes and design learning.
Tasarım, sürecinde birçok parametre barındıran, bilişsel bir aktivitedir. Bu kompleks yapısı sebebiyle, tasarım eğitimini de oluşturması ve şekillendirmesi zordur. Mimarî tasarım eğitimi döneminde, ilk yıl özel bir dönemdir ve öğrenciler sadece tasarımın ve tasarlamayı öğrenmenin karmaşıklığı ile mücadele etmez, aynı zamanda değişen eğitim alışkanlıkları, eğitim metotları, tasarım bilgi ve becerilerindeki azlık sebebiyle de zorluk yaşarlar. Bu sebeple, bu betimleyici araştırma, acemi tasarım öğrencilerinin tasarımı öğrenme alıştırmalarına nasıl cevap verdiğini anlamak amacıyla IYTE Mimarlık Fakültesi’ndeki Tasarıma Giriş Stüdyosu’na odaklandı. Bu temel araştırma sorusunun altında, öğrencilerin basit ve karmaşık ödevlere göre tasarım süreçleri incelendi, ödevlere verdikleri cevaplar ödevin amaçları doğrultusunda değerlendirildi, sonuçlar tartışıldı ve karşılaştırıldı. Veri toplama sürecinde, AR101 Tasarıma Giriş, 2016-2017 Sonbahar Dönemi Stüdyo’su dönem boyunca doğal stüdyo ortamında gözlemlendi. Tasarım sürecini daha yakın takip edebilmek için öğrenciler arasından bir odak grup oluşturuldu ve beş öğrenci örnek olay incelemesi için odak gruptan seçildi. Bu araştırma yöntemlerine ek olarak, öğrenciler ve eğitimcilerle anketler ve röportajlar da yapıldı. Bu tezin sonuçları, acemi tasarım öğrencilerinin ödevlere verdiği cevapların farklılığını, ödevlerin karmaşıklığına ve basitliğine göre öğrencilerin cevaplarındaki değişimleri ve tasarım ve tasarlamayı öğrenme sürecindeki etkili faktörleri ortaya çıkarır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 143-155)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/9650
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10251587.pdfMasterThesis19.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

308
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.