Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9655
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Serhan
dc.contributor.authorKarabulut, Abtulgalip-
dc.date.accessioned2020-09-04T13:10:03Z
dc.date.available2020-09-04T13:10:03Z
dc.date.issued2019-12en_US
dc.identifier.citationKarabulut, A. (2019). Sub-kilowatt, efficient capacitive power and data transfer for monitoring the major mechanical variables. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9655
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 103-108)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to design and prototype a sub-kilowatt, efficient capacitive data and power transfer (CPT) system that for example, monitors the loads on an axle of a vehicle. The data and power are transmitted wirelessly. In a separate case study, the power is provided for the weight measurement system by an E class power amplifier. In the industry, today, wireless power and data transfer methods have become quite popular. Some of those methods are inductive power transfer (IPT), capacitive power transfer, micro-wave power transfer (MCP). One of these techniques, which is the theme of this thesis, is the capacitive power and data transfer. The capacitive power system is quite compact and does not create electromagnetic interference (EMI), which is one of the strengths of the CPT. Hence, the stability of the embedded electronics system is preserved. Another attractive feature of CPT is that data and power can be transferred at the same frequency over a short distance. This thesis addresses the various facets of the CPT system. The historical development of the CPT technique has started with Nicola Tesla. Wireless power transfer methodology could safely be attributed to him. The system consists of two main parts which are the weight measurement system and power transmitting system. The power is transferred by the copper capacitive plates with 100 cm2 surface area. Average error of the measurement system is computed as 1.1% with high signal-to-noise ratio (SNR). Finally, the capacitive power and data transfer system has been designed with 83.8% efficiency at 1.7 MHz frequency and high SNR.en_US
dc.description.abstractBu tezin asıl amacı, örneğin bir aracın aksındaki yükleri izleyen bir kilovat altında, verimli kapasitif veri ve güç aktarma (CPT) sistemi tasarlamak ve prototipini yapmaktır. Veri ve güç kablosuz olarak iletilir. Ayrı bir durum çalışmasında, ağırlık ölçümü sistemi için güç, E sınıfı bir güç amplifikatörü tarafından sağlanır. Günümüzde sanayide, kablosuz güç ve veri aktarma yöntemleri oldukça popüler hale gelmiştir. Bu yöntemlerden bazıları endüktif (IPT), kapasitif, mikrodalga güç aktarımıdır (MPT). Bu tezin konusu olan bu tekniklerden biri kapasitif güç ve veri aktarımıdır. Kapasitif güç sistemi oldukça kompakttır ve CPT'nin ana avantajlarından birisi olan elektromanyetik girişimin (EMI) noksanlığıdır. Böylece, gömülü elektronik sistemin kararlılığı korunur. CPT'nin bir başka cazip özelliği, verilerin ve gücün kısa bir mesafede aynı frekansta aktarılabilmesidir. Bu tez, CPT sisteminin çeşitli yönlerini ele almaktadır. CPT tekniğinin tarihsel gelişimi Nicola Tesla ile başlamıştır. Kablosuz güç aktarımı metodolojisini bulan ilk kişidir. Sistem, ağırlık ölçüm sistemi ve güç aktarma sistemi olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Güç 100 cm2 yüzey alanına sahip bakır kapasitif plakalar tarafından aktarılır. Ölçüm sisteminin ortalama hatası yüksek sinyal gürültü oranı (SNR) ile % 1,1 olarak hesaplanmıştır. Son olarak, kapasitif güç ve veri aktarım sistemi 1,7 MHz frekansında ve yüksek sinyal gürültü oranında, % 83,8 verimlilikle tasarlanmıştır.en_US
dc.format.extentxii, 110 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPower amplifieren_US
dc.subjectElectric power systemsen_US
dc.subjectCapacitive power transferen_US
dc.subjectData acquisition systemen_US
dc.subjectWireless data and power transferen_US
dc.titleSub-kilowatt, efficient capacitive power and data transfer for monitoring the major mechanical variablesen_US
dc.title.alternativeTemel mekanik değişkenleri izlemek için kilowatt altı verimli kapasif güç ve veri naklien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorKarabulut, Abtulgalip-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10313902.pdfMasterThesis5.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

282
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.