Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9663
Title: User lighting preferences in museums and galleries: Virtual models and a survey for multiple exhibition and lighting conditions
Other Titles: Müze ve galerilerde kullanıcı aydınlatma tercihleri: Birçok sergi ve aydınlatma koşulu için sanal modeller ve bir anket
Authors: Kazanasmaz, Tuğçe
Çevik, Aslıhan
Keywords: Exhibition lighting
Lighting quality
Lighting conditions
Daylighting
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Çevik, A. (2019). User lighting preferences in museums and galleries: Virtual models and a survey for multiple exhibition and lighting conditions. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Just as any other interior, lighting quality of exhibition spaces need to be examined to enhance visual quality and comfort. Exhibition lighting is already a chaotic process with many quantitative and qualitative parameters, their relation with each other and concerns of multi-disciplines. Consequently, the impacts and the potentials of subjective appreciation, daylight, user perception and behavior, new developments and the relation between the parameters are often disregarded. In this thesis, a comprehensive study is conducted to understand the impact of lighting type, color temperature, room and exhibition parameters on navigation and impressions. A set of three exhibition spaces with various room and lighting conditions were modelled virtually, to be evaluated in a three-part questionnaire. A total of 90 participants are selected equally from three profession groups which are architects, visitors and artists. Their movement through the exhibition, preferences and impressions are analyzed with various statistical analysis methods. Results show that there are some distinctive preferences between occupation groups. In the first part, it can be seen that navigation choices changes with the lighting type as the movement towards daylight increases in transition areas and the end. Generally, daylight is preferred for sculpture while artificial light is preferred for paintings. In the second and third part, it was found out that lighting type is the major factor against color temperature in preference and impressions. The best setting is picked as single spotlight with neutral color temperature. Warm ambient lighting is not received well. Ultimately, lighting preferences and perception change with different room and exhibition conditions.
Diğer bütün iç mekanlar gibi, sergi alanlarının aydınlatma kalitesi görsel konfor ve kalitenin iyileştirilmesi için incelenmelidir. Sergi aydınlatması halihazırda birçok nitel ve nitel değişken, bu değişkenlerin arasındaki ilişki ve farklı disiplinlerin görüşleri ile kaotik bir süreçtir. Bunun sonucunda, sübjektif değerlendirme, doğal aydınlatma, kullanıcı algısı ve tercihleri, yeni gelişmeler ve parametrelerin arasındaki bağlantı çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Bu tezde, aydınlatma türü, renk sıcaklığı, oda ve sergi parametrelerinin yönelim ve izlenimler üzerindeki etkisi kapsayıcı bir çalışmada ele alınmıştır. Çeşitli oda ve aydınlatma parametrelerinde üç farklı modelden oluşan sergi mekanı serisi üç aşamalı bir ankette değerlendirilmek üzere sanal olarak modellenmiştir. Mimarlar, ziyaretçiler ve sanatçılar eşit olacak şekilde, üç ana meslek grubundan toplam 90 kişi ankete katılmıştır. Katılımcıların sergide yönelimi, tercihleri ve izlenimleri çeşitli istatistik analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, meslek grupları arasında dikkate değer tercih farkları vardır. Anketin ilk kısmında, geçiş mekanlarında ve sergi sonuna doğru doğal aydınlatmaya yönelimin artmasıyla yönelim tercihleri aydınlatma türü ile değiştiği görülmüştür. Genel olarak, heykel sergisinde doğal aydınlatma, resim sergisinde yapay aydınlatma tercih edilmiştir. Anketin ikinci ve üçüncü kısmında, aydınlatma düzeninin ışık renk sıcaklığına göre tercihler ve izlenimlerde daha baskın bir etkisi görülmüştür. En iyi aydınlatma düzeni nötr renk sıcaklığı ile tekli spot ışık olmuştur. Sıcak ışık renk sıcaklığı olan ambiyans aydınlatması iyi değerlendirilmemiştir. Sonuç olarak, aydınlatma tercihleri ve algısının farklı oda ve sergi koşullarında değiştiği görülmüştür.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 83-86)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/9663
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10147006.pdfMasterThesis35.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

6
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.