Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9668
Title: Stormwater management in cities as a climate change adaptation strategy: Case of Halkapınar District (Izmir, Turkey)
Other Titles: İklim değişikliği adaptasyon stratejisi olarak şehirlerde yağmur suyu yönetimi: Halkapınar örneği (İzmir, Türkiye)
Authors: Saygın, Nicel
Ballar, Zeynep
Keywords: Stormwater management
Climate change
Halkapınar District
Constructed wetlands
Stormwater runoff
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Ballar, Z. (2019). Stormwater management in cities as a climate change adaptation strategy: Case of Halkapınar District (İzmir, Turkey). Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Water scarcity, one of the effects of climate change, has started to affect the world. Stormwater acting a main role in how the world mitigates and adapts to the effects of climate change. Cities need strategies to manage the influx of stormwater. One of these strategies is the capture and re-use of stormwater instead of run off. This thesis deals with the studies that can be carried out in urban areas within the framework of stormwater management as a climate change adaptation strategy. In this context, this study treats stormwater as an asset. Thus, preventing stormwater from producing runoff or causing floods, shows what can be done in the city to capture and even re-use again. This thesis focuses on the use of green infrastructure to increase urban resiliency to climate change and natural hazards. In this study, firstly, the theoretical literature about climate change and stormwater management are examined. Then several different projects implemented throughout the world and Turkey are investigated. It has been shown that how these examples can be used as inspiration in Halkapınar District of İzmir. Subsequently, the stormwater infrastructure of İzmir from the antiquity to the present has been researched within the scope of water management. As a result of this study, what can be done for Halkapınar district is proposed. For this purpose, regional analyzes were examined first. As a result of the analyzes, the studies that can be done for stormwater are explained. This study is intended to be a guide for future studies stormwater management in cities.
İklim değişikliğinin etkilerinden olan su kıtlığı dünyayı etkilemeye başlamıştır. Yağmursuyu, dünyanın iklim değişikliğinin etkilerine nasıl uyum sağladığı ve adapte olduğu konusunda ana rol oynamaktadır. Şehirlerin yağmur suyu akışını yönetmek için yeni stratejilere ihtiyacı var. Bunlardan biri de yağmur suyunun akıp gitmesi yerine yeniden kullanılmasını öneren stratejilerdir. Bu tez, bir iklim değişikliğine uyum stratejisi olarak yağmur suyu yönetimi çerçevesinde kentsel alanlarda gerçekleştirilebilecek çalışmaları ele almaktadır. Bu kapsamda çalışma yağmur suyunu bir araç olarak kullanıp yağmur suyunun akıp gitmesini veya taşkınlara sebep olmasını önleyerek, yeniden kullanılabilmesi için kentte neler yapılabileceğini göstermektedir. Böylece, yağmur suyunun akıntı oluşturmasını veya taşmalara yol açmasını engellemek, şehirde tekrar kullanmak için ne yapılabileceğini göstermektedir. Bu tez, iklim değişikliğine ve doğal tehlikelere karşı kentsel dirençliliği artırmak için yeşil altyapının kullanımına odaklanmaktadır. Çalışmada, ilk olarak, iklim değişikliği ve yağmur suyu yönetimi hakkında teorik literatür incelenmiştir. Daha sonra, dünyada ve Türkiye'de uygulanan birçok farklı proje incelenmiştir. Bu örneklerin İzmir Halkapınar Bölgesi'nde nasıl ilham kaynağı olabileceği gösterilmiştir. Daha sonra, geçmişten günümüze İzmir'in yağmur suyu altyapısı su yönetimi kapsamında araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda Halkapınar bölgesi için yapılabilecekler önerilmiştir. Bunun için önce bölge analizleri incelenmiştir. Analizler sonucu yağmursuyu için yapılabilecek çalışmalar anlatılmıştır. Bu çalışmanın şehirlerde yağmur suyu yönetimi hakkında bundan sonraki çalışmalar için yol gösterici olması amaçlanmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 96-100)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/9668
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10308479.pdfMasterThesis26.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.