Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9677
Title: Türkiye’de açık erişim ve açık bilim
Other Titles: Open Access and Open Science in Turkey
Authors: Bulut, Burcu
Çelik, Sönmez
Gürdal, Gültekin
Holt, İlkay
Can, Gönül Kafalı
Madran, Orçun
Tonta, Yaşar
İstanbul Teknik Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
01. Izmir Institute of Technology
COAR
01. Izmir Institute of Technology
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Keywords: Açık Erişim
Açık Bilim
Kurumsal Akademik Arşivler
Araştırma Verileri
Açık Lisanslar
Issue Date: 2020
Publisher: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
Source: Bulut, B., Çelik, S., Gürdal, G., Holt, İ., Kafalı Can, G., Madran, O ve Tonta, Y. (2020). Türkiye’de açık erişim ve açık bilim. ÜNAK2020 Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2020, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
Abstract: Açık erişim, bilimsel bilgilere herhangi bir engel olmaksızın erişilmesini, bu bilgilerin kullanılmasını ve paylaşılmasını sağlar. Kişisel ve toplumsal düzeyde hepimizi ilgilendiren açık erişim ve açık bilim çalışmaları Türkiye’de son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen Avrupa Birliği projeleri politika yapıcıların açık erişim ve açık bilim konularına ilgi göstermelerini sağlayarak gelişmeleri tetiklemiştir. Bu gelişmeler 2012’den itibaren düzenlenen konferans, seminer vb. gibi etkinliklerle ve devlet kurum ve kuruluşlarının da sürece dâhil olmasıyla birlikte daha da hızlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki farklı kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen açık erişim ve açık bilim faaliyetleri literatüre dayanarak incelenmektedir.
Open access provides access to, use of, and sharing scientific knowledge without any barriers. Studies on open access and open science that interest us all on individual and societal levels have gained a momentum in recent years. Studies carried out on a national level as well as the EU projects being partaken have drawn the attention of policy-makers and triggered the developments. These developments have further accelerated with the conferences, seminars and other events that were organized regularly since 2012 as well as with the inclusion of governmental institutions in this process. Based on the relevant literature, we review in this paper open access and open science activities that were carried out by different people and institutions in Turkey.
URI: https://hdl.handle.net/11147/9677
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
unak.pdfTam Metin / Full Text259.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

54
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.