Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9823
Title: Çoklu antenli bilişsel radyo sistemlerinde enerji algılamasına dayanan spektrum sezimi
Other Titles: Spectrum sensing based on energy detection for cognitive radio systems with multiple antennas
Authors: Üstok, Refik Fatih
Özbek, Berna
Issue Date: 2009
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: Frequency spectrum is a limited resource and has to be used efficiently. Cognitive radios aiming to increase the efficiency of the spectrum can sense their environment, detect the spectrum holes and allocate the unlicensed users into the detected spectrum holes without any interference to licensed users' communications. Energy detection is one of the commonly used methods in the literature to sense the spectrum holes. This paper focuses an spectrum sensing using energy detection method in Cognitive Radio based systems. Same multiple antenna techniques are proposed to increase the performance and same simulation results are analyzed. ©2009 IEEE.
Dünyanın tükenmeye yüz tutmuş sınırlı kaynakları olabilecek en etkili Şekilde kullanılması problemi; bugünkü toplumlarm üstesinden gelmeye çalıştığı en önemli problemlerden biridir. Doğal frekans spektrumu da sınırlıdır, bu nedenle verimli kullanılması gereklidir. Şu anda kullanılan durağan frekans tahsis etme yöntemleri, hızla artan miktardaki daha yüksek veri hızlı cihazların taleplerini karşılamada yetersiz kalmaktadır [1]. Bu nedenle de frekans spektrumunun kullanılabilirliğinin artırılması için spektrumun dinamik kullanımının, durağan kullanımdan ayırt edilmesi gerekmektedir. Spektrumun dinamik kullanılmasının ayırt edilmesi için; bilişsel radyo sistemleri, verimli spektrum kullanımı gibi kullanıcı gerekliliklerini uygun olarak yerine getiren yeni bir teknoloji olarak önerilmektedir. Bilişsel radyo sistemleri çevresini dinleyerek, işlemlerini hedeflenen başarımı sağlamak için ayarlayabilmektedir. Diğer bir deyişle bilişsel radyo sistemleri, ilk önce spektral çevresini sezinleyerek daha sonra parametrelerini, spektral verimliliği en büyükleyerek ortama göre değiştirebilir
URI: https://doi.org/10.1109/SIU.2009.5136416
https://hdl.handle.net/11147/9823
ISBN: 978-142444436-6
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Spectrum_sensing_based.pdf485.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

4
checked on Dec 2, 2023

Page view(s)

30
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

8
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.