Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9824
Title: Türk müziği enstrümanlarının sınıflandırılması
Other Titles: Classification of Turkish musical instruments
Authors: Özbek, M. Erdal
Savacı, Ferit Acar
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: In this work, Turkish musical instruments are classified with the features of mel frequency cepstral coefficients used for recognition of Western musical instruments. The performance, sensitivity and specificity ratios are calculated by finding the confusion matrices for different kernel parameters following multi-class classification performed by support vector machines. High performance reaching 97% for Ud samples and 90% in average for all samples is obtained. ©2009 IEEE.
Bu çalışmada, Batı müziği enstrumanlarının tanınması amacıyla kullanılan özniteliklerden mel frekans kepstral katsayıları ile Türk müziği enstrümanları sınıflandırılmıştır. Destek vektör makineleri ile yapılan çoklu sınıf sınıflandırma sonucunda farklı çekirdek parametreleri için karışım matrisleri bulunarak, başarım, duyarlılık ve belirleme oranları hesaplanmıştır. Ud örnekleri için %97’ye, tüm örnekler için ise ortalama olarak %90’a varan oranlarda yüksek başarım elde edilmiştir.
URI: https://doi.org/10.1109/SIU.2009.5136358
https://hdl.handle.net/11147/9824
ISBN: 978-142444436-6
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Classification_of_Turkish.pdf466.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Jul 19, 2024

Page view(s)

216
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

328
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.