Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9825
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaştürk, İlhan-
dc.contributor.authorÖzbek, Berna-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:28:40Z-
dc.date.available2021-01-24T18:28:40Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.isbn978-142444436-6-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.1109/SIU.2009.5136338-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9825-
dc.description.abstractIn this study, a frequency domain Expectation-Maximization (EM) based channel estimation which estimates the channel coefficients subcarrier by subcarrier is proposed for Space Time Block Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (STBC-OFDM) systems. As initial channel estimation pilot symbols are used and sequential channel estimation is performed with few pilot symbols in order to use bandwidth efficiently. It is compared to the time domain EM based channel estimation algorithm which needs matrix inversion and seen that the proposed algoritm decreased the complexity without any performance loss. The performance comparison of these algorithms are studied in terms of bit- error rate (BER), minimim-squared error (MSE) and the number of iterations used in the EM algorithm. ©2009 IEEE.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Uzay-zaman blok kodlu dikgen frekans bölmeli çoğullama sistemleri için Beklenti- Enbüyükleme algoritması yardımıyla frekans alanında her bir alttaşıyıcı için ayrı ayrı kanal katsayılarının kestirildiği bir algoritma önerilmiştir. Başlangıç kanal kestirimi olarak pilot sembollerden yararlanılmış ve bant genişliğinin verimli kullanılması için az sayda pilotla ardışıl kanal kestirimi yapılmıştır. Önerilen algoritma zaman alanında kanal katsayılarını Beklenti-Enbüyükleme algoritmasıyla kestiren ve hesaplama sırasında matris tersi işlemine ihtiyaç duyan algoritma ile karşılaştırılmış ve herhangi bir performans kaybı olmadan karmaşıklığı azalttığı gözlenmiştir. Her iki algoritma için bilgisayar benzetimleri yapılarak, başarımları bit hata oranı, en küçük karesel hata ve Beklenti-Enbüyükleme algoritmasında kullandıkları döngü sayıları ile incelenmiştir.-
dc.language.isotren_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.en_US
dc.relation.ispartof2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSTBC-OFDM sistemler için EM tabanlı kanal kestirim başarımıen_US
dc.title.alternativePerformance of EM-based channel estimation for STBC-OFDM systems-
dc.typeConference Objecten_US
dc.institutionauthorBaştürk, İlhan-
dc.institutionauthorÖzbek, Berna-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Electrical and Electronics Engineeringen_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.identifier.wosWOS:000273935600089en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-70350335743en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2009.5136338-
dc.relation.doi10.1109/SIU.2009.5136338en_US
dc.coverage.doi10.1109/SIU.2009.5136338en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.05. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
STBC-OFDM_systems.pdf757.84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

88
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.