Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9828
Title: Telsiz duyarga ağlarında hızlı hareket eden hedefler için küme tabanlı hedef izleme algoritması
Other Titles: A cluster based target tracking algorithm for targets moving rapidly in wireless sensor networks
Authors: Alaybeyoğlu, Ayşegül
Dağdeviren, Orhan
Kantarcı, Aylin
Erciyes, Kayhan
Issue Date: 2009
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: Due to the advancements in low cost embedded processors and wireless transmission technologies, wireless sensor networks have been commonly used in many civil and military applications. In this study, we propose a cluster based target tracking algorithm for targets moving rapidly in wireless sensor networks. In the existing studies found in the literature, the current leader node at time t predicts the location only for time t+1. In case the target moves in high speed, it can pass by a group of nodes very fast without being detected. With our algorithm, we plan to implement target tracking systems that will predict the future locations of the target and awaken the corresponding leader nodes in order the nodes along the trajectory to self organize to form the necessary structures to collect data related to the target in advance and thus reduce the target misses. ©2009 IEEE.
Kablosuz iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte telsiz duyarga ağları (TDA) birçok sivil ve askeri uygulamalarda özellikle de hareketli hedefin takibi gibi konularda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da TDA’da hızlı hareket eden nesneler için küme tabanlı bir hedef izleme algoritması önerilmiştir. Literatürde bulunan mevcut çalışmalarda lider düğüm, hedefin sadece t+1 anında yaklaşacağı konumu tahminleyerek bu konuma en yakın düğümü uyandırır. Hedefin çok hızlı hareket etmesi durumunda ise hedefin kısa süre içerisinde bir grup düğümün yakınlarından algılanmadan geçip gitmesi söz konusudur. Önermiş olduğumuz algoritma ile hedefin hızına bağlı olarak, hedefin tahmini gideceği yöndeki düğümler önceden uyandırılarak, kümeler önceden oluşturulmaktadır. Böylece hedefin ani hızlanması durumunda, önceden oluşturmuş olduğumuz kümeler sayesinde hedefin kaybolma riskini azaltmış bulunmaktayız.
URI: https://doi.org/10.1109/SIU.2009.5136561
https://hdl.handle.net/11147/9828
ISBN: 978-142444436-6
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
A_cluster_based_target.pdf506.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Feb 17, 2024

Page view(s)

168
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

180
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.