Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9832
Title: Tıbbi uygulamalar için özgün yapılı haptik cihaz tasarımı
Other Titles: Novel structural design of a haptic device for medical applications
Authors: Selvi, Özgün
Bilgincan, Tunç
Kant, Yalkın
Dede, Mehmet İsmet Can
Issue Date: 2009
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: Robotics is gradually becoming a part of our daily lives as new areas of enhancement are still possible in fine operations. These operations often require precision that may not be achieved by a human operator. Haptics is an area of robotics that adds precision to the operations that interact with the environment by exerting forces as their motion is controlled. Currently, haptic devices find use in assistive surgical robotics and most of the teleoperation systems. These devices are also extensively utilized in simulators to train medical and military personnel. The objective of this work is to design a haptic device with a new structure that has the potential to increase the precision of the operation. Therefore, previously built devices and manipulator structures are reviewed and conceptual designs are configured. Ultimately, a final design is developed and simulated in virtual environment, and a prototype is constructed. ©2009 IEEE.
Robotik sistemler hassasiyet gerektiren işlerde gün geçtilçe günlük hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Bu işler genellikle herhangi bir operatör tarafından yapılamayacak kadar hassasiyet gerektiren işler olduğundan dolayı robotik teknolojiye ihtiyaç vardır. Bir robotik alanı olan Haptik teknolojisi, operatör ile çevrenin etkileşimini kuvvet geri beslemesi ile sağlayarak uygulamanın hassasiyet seviyesini arttırmaktadır. Bugünkü haliyle haptik teknoloji tıbbi operasyonlarda yardımcı sistem olarak ve birçok uzaktan kumandalı operasyonlarında (teleoperasyon) kullanılmaktadır. Aynı zamanda haptik teknoloji askeri ve tıbbi eğitim amaçlı sanal gerçeklik programlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sistemin hassasiyetini arttırabilecek yapısal olarak yeni bir haptik cihaz tasarlamaktır. Bu kapsamda, önceden gerçekleştirilmiş robot tasarımları araştırıldı ve kavramsal tasarımlar gelistirildi. Sonuç olarak seçilen tasarım sanal ortam da oluşturuldu ve simülasyonu yapıldı, ve ilk prototipi imal edildi
URI: https://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2009.5130328
https://hdl.handle.net/11147/9832
ISBN: 978-142443606-4
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novel_structural_design.pdf926.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

192
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.