Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9840
Title: Modifiye bitüm görüntülerinde Gabor öznitelikleri ile doku analizi
Other Titles: Texture analysis on modified bitumen images using Gabor features
Authors: Gümüştekin, Şevket
Topal, Ali
Şengöz, Burak
Issue Date: 2008
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: The bitumen which is an irreplaceable material of construction industry, especially in transportation, has become a primary field ofresearch with the improvements in material science technologies, in order to build more robust and reliable roads and buildings. It has become a standard procedure to add several types of materials into the bitumen. Testing the modified bitumen is extermely important to maintain high quality and to inspect malpractice during construction. In this work a new method is presented which is an alternative to mechanical methods. Textural properties of modified bitumen images are investigated, and it was observed that it is possible to identify what type ofmaterial is added to the bitumen at what percentage. ©2008 IEEE.
İnşaat sanayinde, özellikle ulaşım uygulamalarının vazgerçilmez bir malzemesi olan bütün, gelişmekte olan malzeme teknolojilerinin de katkısı ile daha dayanıklı ve giivenilir yol ve yapıların yapılabilmesi için öncelikli bir araştırma konusu olmuştur. Çeşitli polimer katkı maddelerinin bitüme eklenmesi standart bir uygulama haline gelmiştir. Yapım sırasında kalite kontrolünün sağlanması ve denetlenmesi için modifiye bitümlerin test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada mekanik yöntemlere alternatif olan yeni bir yöntem sunulmuştur. Gabor öznitelikleri kullanılarak modifiye bitiim gorüntülerinin dokusal özellikleri incelenmiş; bitüme eklenen katkı maddelerinin ve bu maddelerin hangi oranda eklendiğinin algılanmasınzı büyük ölçüde mümkün olduğu gorülmüştür.
URI: https://doi.org/10.1109/SIU.2008.4632627
https://hdl.handle.net/11147/9840
ISBN: 978-142441999-9
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Texture_analysis_on_modified.pdf8.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

8
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.