Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9885
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTakan, Savaş-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:28:57Z-
dc.date.available2021-01-24T18:28:57Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn1613-0073-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9885-
dc.description.abstractBu tezin amacı yazılım mühendisliği alanında yaygınca kullanılan bir test yöntemi olan model doğrulama tabanlı test yönteminin, devrelerin gecikme hata testinin denetlenmesi işlemine uygulamaktır. Devre gecikme hatası devrelerin istenilen zamanda istenilen işlevin yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu metodolojide, öncelikle devre bir zamanlı otomata olarak modellenir ve böylece devrenin zamansal karakteristikleri ortaya çıkarılır. Ardından model sürekli olarak belirli varsayımlar çerçevesinde gecikme hataları oluşması için mutasyona uğratılır ve tüm mutant modeller verilen niteliklere göre model doğrulayıcı tarafından kontrol edilir. Test giriş dizisi, model doğrulayıcı tarafından geri döndürülen karşıt örneklerden oluşur. Aşağıda metodolojinin kısa özeti verilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherCEUR-WSen_US
dc.relation.ispartofCEUR Workshop Proceedingsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleSayısal devrelerin model kontrol tabanlı testien_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.institutionauthorTakan, Savaş-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.identifier.volume1483en_US
dc.identifier.startpage342en_US
dc.identifier.endpage344en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.scopusquality--
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.04. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
33_GenisOzet.pdf134.67 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

32
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.