Browsing by Project

Showing results 55 to 74 of 1105 < previous   next >
Title
Asetil Köprülü Perilendiimid Ve Perilentetraesterlerin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Beyaz Işık Eldesinde Kullanımları
Asetil Köprülü Perilendiimid Ve Perilentetraesterlerin Sentezi Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Beyaz Işık Eldesinde Kullanımları
Asimetrik Membran Kaplı Kontrollü İlaç Sistemlerinin Geliştirilmesi
Askorbik Asit Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Sentezi
Asmolen Döşemeli Çerçevelerde Dış Merkezli Yassı Kiriş Kolan Birleşimlerinin Davranışının İncelenmesi
Aspergillus Sojae Mutantı Kullanarak Portakal Endüstrisi Atıklarından Sıvı Kültürde Poligalakturonaz Üretiminin Optimizasyonu
Astragalus Sikloartanlarının Endofitik Funguslarla Biyotransformasyonu ve Elde Edilen Metabolitlerin Telomeraz Aktivasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Astragalus Sp. Kökenli Telomeraz Aktivatörlerinin 3 Boyutlu Kemik Mikrodoku Modelinde Kemik Rejenerasyonunu İndükleme Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Atmosferik Kalıcı Organik Kirletici Seviyelerine Türkiye'in Güneyindeki Savaş Bölgesinin Etkisi
Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamalari İçin Yüksek Hizli, Aktüatörsüz, Ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi
Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamalari İçin Yüksek Hizli, Aktüatörsüz, Ve Dinamik Görüntüleme Metodunun Geliştirilmesi
Atık Cam Tozunun Soğuk Sinterleme Tekniği ile İşlenmesi ve Karakterizasyonu
Atık Lastik Kırpıntılarının Zeminde Uygulanabilirliği
Au(I) ve Ag(I) Katalizörlüğünde Alkiniltiyoüre ve Türevlerinin Tiyazol Halkasına Halkalaşması Tepkimeleri
Ayçiçeğinde Orobanşa Dayaniklilik İçin Moleküler Markörlerin Geliştirilmesi
Azo Boyalarının (Metil Kırmızısı ve Kongo Kırmızısı) Kritik Altı Su Reaksiyon Ortamında Parçalanması
Azot İmplante Edilmiş FeCrNi Alaşımları Üzerinde Manyetik Tabaka Oluşumu
Bactrocera Oleae Larva Mikrobiyomunun Moleküler Karakterizasyonu
Baklagiller ve Bitkisel Kaynaklı Tarımsal Atıklar ve Yan Ürünlerinden Yüksek Kalitede Fonksiyonel Proteinler Üretilmesi
Bakteri ve Mantar Mikrobiyotalarının Etkileşimlerinin Drosophila Modelinde İncelenmesi