Browsing by Project

Showing results 75 to 94 of 1107 < previous   next >
Title
Bakteride Hem Proteinlerinin Üretiminin Optimizasyonu
Bakteriler ile Metalik Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi
Bakteriyel Biofilm Oluşumu ve İnaktivasyonunu Etkileyen Çevresel Faktörler
Bakır Mineralinin Anemi Durumundaki Dengeleyici ve Düzeltici Etkisinin Moleküler ve Genetik Düzeyde İnsan Enterosit Hücre Modelinde Araştırılması
Bakır Temelli Organik Ağ Yapılarında (Cu-TPA) CO2 Gazının Difüzyonunun Ölçülmesi
Bakır Terefitalat (Cu-TPA) Metal Organik Ağ Yapısının Sentezi ve Karakterizasyonu
Baldaki Sahteciliğin ve Tağşişin Belirlenmesi İçin Kemometrik Veri Analizine Dayalı Basit ve Hızlı Moleküler Spektroskopik Metotların Geliştirilmesi
Baraj Haznelerinde ve Göllerde Siyanobakteri Büyümesinin Kontrolü için Yapay Karışım Metotlarının Geliştirilmesi
Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının Deneysel Ve Nümerik Metodlar İle Araştırılması--Gerçek Barajlara CBS Ortamında Uygulanması
Basınç-Duyarlı İnorganik Kolloidal Filmlerin Eldesi
Batı Anadolu’da Türk Dönemi Tarihi Yapılarda Kullanılmış Olan Harç ve Sıva Özelliklerinin Araştırılması
Bazik Amino Asit İçeren Çift-Protonlanmış Peptit İyonlarının Gaz-Fazı Parçalanma Mekanizmalarının Kütle Spektrometresi Ile Çalışılması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Deniz Kaynaklı Streptomyces Türlerinin İkincil Metabolizmasının İndüklenmesi, ve Biyoaktif İkincil Metabolitlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
Bazı Domates Hatlarının Tuza Toleranslarının Araştırılması, Antioksidant Düzeylerindeki Değişimlerin Belirlenmesi ve Moleküler Genetik Haritalanması
Bazı Kültür ve Yabani Domates, Biber ve Patlıcan Türlerinde Antioksidant Özelliği Olan Karakter İçin Mevcut Genetik Varyasyonun Tayin Edilmesi ve Bu Karakterleri Kontrol Eden Genlerin Moleküller Haritalanması
Bazı Yeşil Yapraklı Bitkilerin Antimikrobiyal, Antioksidan ve Anjiyogenik Özelliklerinin İncelenmesi
Being Non-Humans Commoners in Anthropocentric Planning Policies
Beslenme Yetersizliğine Çözüm Amaçlı Fonksiyonel Gıda Geliştirme
Beta maritima Bitkisinde Tuz Toleransında Rol Oynadığı Düşünülen Üç Genin Karakterizasyonu